utorok , 26 október 2021
Domov > Články > Samoliečebná metóda Štefana Zakuťanského – Slovensko má svetový objav hodný nobelovej ceny!

Samoliečebná metóda Štefana Zakuťanského – Slovensko má svetový objav hodný nobelovej ceny!

Share Button

Život a zdravie je vzácny dar, ktoré si treba vážiť. Nstefan zakutanskya kvalitu života má výrazný vplyv náš zdravotný stav. Preto by malo byť v našom záujme, aby sme sa o svoje zdravie patrične starali a chránili si ho. Ono sa nám neskôr určite odmení, lebo náš život bude bez zdravotných problémov. Mali by sme si však uvedomiť, že prvotná zdravotná starostlivosť o naše telo závisí hlavne od nás samých a je v našich rukách. Každý jedinec je stvorený tak, aby bol sebestačný v živení sa, obrane a liečení. Na liečenie príroda zariadila každému jedincovi Samoliečebný pud. Ten je na to, aby živočich ho mohol podľa vlastnej potreby kedykoľvek využívať.

Pochádzam z východoslovenskej obce Cigeľka. Určite mnohí poznáte aj známu liečivú Cigeľskú vodu, ktorá sa v našej obci vyskytuje. Liečeniu zápalových ochorení sa venujem vyše 30 rokov. Vrcholom mojej 30-ročnej liečiteľskej a bádateľskej práce mi bolo dané objaviť najvyšší princíp liečenia – objaviť existenciu samoliečebného pudu, ktorý máme všetci zakódovaný v génoch od samotnej matky prírody. Je to svetový objav v prírodovednej a medicínskej oblasti. Existencia samoliečebného pudu bola doteraz v histórii ľudstva neznáma. Doteraz boli známe pudy ako: rozmnožovací, materinský, sací a pud sebazáchovy.

Chorobám je potrebné predovšetkým predchádzať – jeden gram prevencie je určite viac ako kilogram liekov. Masáž je v tomto prípade prvým liekom, ktorý si každý môže užiť sám. Hoci masáž nepozostáva z chemických látok, jej účinky pri hojení zápalu v živom organizme sú minimálne také, ako keby ste užili liek v chemickej forme. Uvidíte, že najobyčajnejšia masáž poskytne efektívnu pomoc pri rôznych ochoreniach, neduhoch a ťažkostiach, ktoré sa podieľajú na 80%-nej chorobnosti.

Samoliečebný pud zohráva v živote živočíchov svoje nezastupiteľné miesto tak, ako zohrávajú svoje nezastupiteľné miestá ostatné existujúce pudy (rozmnožovací pud, materinský pud, sací a pud sebazáchovy). Rozmnožovací pud sa realizuje sexuálnym stykom, aby pokračoval život. Materinský pud sa realizuje živením a ochranou mláďaťa, kým mláďa bude sebestačné v živení sa a obrane. Sací pud sa realizuje satím prsníka. Samoliečebný pud sa realizuje cielenou masážou do zárodkov a ložísk choroby. Vďaka znovuobjaveniu samoliečebného pudu je človek kompletnejší a dokonalejší. Je to návrat “strateného syna”. Tak ako na ruke existujú päť prstov, tak u živočíchov existujú päť základných pudov – inštinktov. Bude kompletná ruka bez jedného prsta? Je človek kompletný bez jedného pudu? Kto by nechcel byť kompletný a dokonalý?

Každý živočích je autonómny. Aby živočích mohol byť autonómny – nezávislý, aby žil a prežil, musí byť sebestačný v živení sa, obrane a samoliečbe. Sebestačnosť v samoliečbe u živočíchov príroda zabezpečila tak, že nám do génov zakódovala samoliečebný pud. Je to súkromné vlastníctvo každého jedinca, ktoré nevyužíval, lebo o ňom nevedel. Celé ľudstvo doteraz nevedelo, že človek má v génoch zakódovaný ešte jeden pud. Samoliečebný pud je vrodený v každom z nás, ale nikto o tom netušil. Nikto doteraz nevedel, že človek vlastní ešte jeden veľmi dôležitý a pre život veľmi potrebný pud. Keďže bol neznámy, nemohli sme ho patrične využívať v náš prospech. To nám posúva hranice vedomosti ďalej, a preto má tento objav určite svetový význam. Použijem príklad zo života: Máte doma vo dvore vlastnú studňu s kvalitnou vodou a nie ste na vlastnú studňu pripojený. Ste pripojený na iného dodávateľa vody, za ktorú musíte platiť, čo je proti zdravému sedliackemu rozumu.

V čom spočíva princíp liečby?

Princíp liečby spočíva v hĺbkovej masáži zápalových ložísk.

Realizáciu samoliečebného pudu môžeme pozorovať na zvieratách a na malých deťoch – batoľatoch, keď si masírujú ložiská choroby. Ak majú problémy s hrdielkom, uškom alebo noštekom, tak si tam rúčkou, hoci nemotorne masírujú. Vidíme, že príroda poznala túto prvú liečebnú metódu dávno predtým ako vznikla východná a západná medicína. Je to prvá a najstaršia medicína sveta. Môžeme byť radi a mali by sme byť prírode povďačný za tak úžasnú medicínu. Voľne žijúce zvieratá nemajú takú chorobnosť ako je to u ľudí, lebo si robia prvotné úkony, prvotné ošetrenie sami pudovo – inštinktívne a tým zastavujú chorobu v počiatku. Zastavením choroby na začiatku niet prvej choroby a niet potom ani ďalších nasledujúcich komplikácií. Tento pud neslúži len na prevenciu – zastavenie choroby, ale aj na represívu – na liečenie už rozvinutej choroby. Toto je hlavný význam existencie samoliečebného pudu.

Na čo môžeme využiť túto metódu?

Táto samoliečebná metóda sa dá využiť na diagnostiku a liečenie zápalov v ľudskom tele. Zápaly nám spôsobujú množstvo dýchacích, interných, pohybových a alergických chorôb, čiže zápaly nám páchajú až 80% zdravotných problémov, čo je veľmi vysoké číslo. Samoliečebným pudom nie je možné liečiť zvyšných 20% ochorení, ktorými sú duševné choroby, infekčné choroby ako: žltačka, tubera, AIDS, malária… kožné aj nádorové choroby. Do 20%-nej chorobnosti zaraďujem aj úrazy.

Prečo je to samoliečba?

Lebo niektoré vyšetrovacie a liečebné úkony sa nedá zastúpiť nijak ináč – ani prístrojmi, ani lekármi, ani liečiteľmi. Niektoré vyšetrovacie a liečebné úkony sú tak nezastupiteľné, že ich musí robiť iba pacient sám „ako majiteľ tela“. Pri vyšetrení hmatom iný človek necíti vaše boľavé miesta a naopak vy necítite na inom tele jeho boľavé miesta. Naše telo je určitý „biologický prístroj“, ktoré pomocou hmatu reaguje na prítomnosť zápalového ložiska. Ak telo zareaguje na hmat bolesťou, to znamená, že je tam fyzicky prítomný zápal. Prečo v dnešnej modernej dobe neexistuje prístroj na odhalenie zápalových ložísk? Ja to tiež nechápem, prečo ešte neexistuje. Ale povedzme si, načo ho vymýšľať, zostrojovať taký prístroj, keď my sme tým „biologickým prístrojom“. Čo sa týka cielenia masáže do vyšetrených chorobných nálezov na svojom tele, to dokáže najpresnejšie cieliť iba pacient sám. Môže niekto iný cieliť masáž presne do chorobných nálezov vo vašom tele, keď ich necíti? Po ďalšie, pravidelne a podľa potreby masírovať svoje zápalové ložiská, sa technicky a časovo lepšie zabezpečiť nedá, lebo pacient má ku svojim zápalom najbližšie.

Princíp metódy podrobnejšie

Táto samoliečebná metóda je postavená na pevných základoch – na dvoch pilieroch. Prvým pilierom je ložisko choroby, ktoré je príčinou zdravotného problému. Druhým pilierom je liek – liečebný prostriedok, ktorý dokáže vyliečiť ložisko choroby. Tým liekom – liečebným prostriedkom je v tomto prípade masáž.

To, že zápalová choroba musí mať svoje ložisko, to je všeobecne známe, ale doposiaľ sa nevedelo o tom, ako ho cielene identifikovať a liečiť.obálka knihy 2014

To, že masáž má blahodarné účinky je všeobecne známa vec. Ale nevedelo sa, napríklad:

– koľko veľa chorôb a ktoré konkrétne choroby sa dajú masážou liečiť

– prečo sa od masáži zápal hojí

– ako sa hĺbková masáž vykonáva

– aká je denná dávka masáže potrebná

– aké sú procesy pri liečení, aký je priebeh liečenia a  aká je doba liečenia

Prečo sa po hĺbkovej masáži zápal hojí?

Všetci poznáme blahodarné účinky masáže. Keď sa spomenie slovo masáž, každý vie, že ide o čosi príjemné, niečo čo pomôže, čiže čosi pozitívne. Tí, ktorí ste už absolvovali nejakú tú masáž, mohli ste sa na vlastnej koži presvedčiť, ako ste sa po nej cítili lepšie – ako sa vám po nej uľavilo. Je to jasný dôkaz účinku masáže. Chcem zdôrazniť, že podstatný je fakt, že účinky masáže existujú, hoci by sme presný princíp jej fungovania vysvetliť nevedeli.

Ja však vysvetlenie mám, ktoré je akousi definíciou toho, prečo sa po hĺbkovej masáži zápal hojí. Masáž spôsobuje mechanické rozrušenie zápalu a zlepšuje prekrvenie v ňom. Prekrvenie odplavuje rozrušené častice a spätne dopravuje nové častice, ktoré sa tam predtým nemohli dostať. Nerozrušené častice zápalu im predtým blokovali prístup. Masáž zabezpečuje rýchlejšiu výmenu látok, a tak sa na miesto starých častíc rýchlejšie dostávajú výživné, stavebné, obranné látky a takisto aj viac kyslíka. Na zdravom mieste to spôsobuje rýchlejšiu regeneráciu síl, ako je to známe u športovcov. Na chorom mieste regenerácia zabezpečuje rýchlejšie hojenie. Rýchlejšie hojenie nastáva preto, lebo prísunom nových častíc sa dodáva akoby nový život, a tak má hojivý mechanizmus potrebný materiál na hojenie. Stačí, aby sa živočích postaral o masáž určitých častí tela a tým sa obnoví prísun čerstvého materiálu. Hojivý mechanizmus už potom vie čo má robiť. Toto je hotová fungujúca vec – fungujúci prírodný zákonktorý tu bol veky, je a bude veky. Tak ako poznáme ostatné prírodné zákony, ako napr. Archimedov zákon, ktorý objavil a definoval Archimedes, alebo Newtonov zákon a mnoho iných zákonov, tak azda mnou objavený prírodný zákon sa raz bude volať Zakuťanského zákon.

V Samoliečebnom pude je akési prvé a prapôvodné zdravotníctvo sveta. Je to naše vlastné zdravotníctvo, ktoré tu veky existovalo aj veky bude existovať, lebo sa rodí do každého nového života. Pretrvalo aj rôzné spoločenské zriadenia a nikdy neskrachovalo, lebo keď príroda niečo zariadi, je to dokonalé, originálne a funkčné po celé veky. Samoliečebný pud je najvyšší princíp liečenia, lebo je to dané zhora – od samotnej matky prírody. Príroda je nielen našou lekárňou, ale aj zdravotníctvom. V zdravotníctve sú lieky a lekári. Liek na liečenie 80% zdravotných problémov je vo forme masáží. Každý sme sami sebe prvým lekárom. Každý sme schopný robiť sebe lekára – vyšetriť sa (nájsť príčinu zdravotného problému), naordinovať liečbu masážou a vykonávať ju. Samoliečebný pud máme daný na celý život, aby sme si riešili svoje zdravotné problémy predovšetkým sami, preto sa ho držme!

Prajem vám veľa zdravia a úspešnú samoliečbu.

Štefan Zakuťanský, objaviteľ samoliečebného pudu, autor samoliečebnej metódy lektor a liečiteľ.

http://samoliecba.szm.com/

6332 Zobrazené celkovo 1 Zobrazené dnes