utorok , 26 október 2021
Domov > Články > Miriam Letašiová: Rodina je základom pre budúcnosť celej spoločnosti a dôležitým miestom pre osobnú harmóniu každého človeka

Miriam Letašiová: Rodina je základom pre budúcnosť celej spoločnosti a dôležitým miestom pre osobnú harmóniu každého človeka

Share Button

Rodina by mala Forum Firma 21. storocia_Miriam Letasiovabyť miestom, kde sa jej členovia cítia dobre, navzájom si rozdávajú lásku, úctu a podporu. Ideálne je, keď rodinu ako základ spoločnosti rešpektuje aj zamestnávateľ a svojim zamestnancom vytvára podmienky pre úspešné plnenie funkcie rodiny ako domov, kde vyrastajú šťastné deti šťastných rodičov. Dnes vám ponúkame rozhovor s úžasnou ženou a milujúcou matkou Miriam Letašiovou, spoluzakladateľkou a prezidentkou neziskovej organizácie Srdce Slovenska, ktorá sa venuje aktuálnym otázkam týkajúcich sa rodinného a pracovného života, ako aj podnikateľského a spoločenského prostredia na Slovensku.

Nezisková organizácia Srdce Slovenska v sebe nesie úžasnú myšlienku. Čo Vás inšpirovalo k jej založeniu?

Cítila som potrebu o niektorých veciach nielen hovoriť, ale začať vyvíjať konkrétne kroky a aktivity na zlepšenielogoSS rodinného a pracovného života v našej spoločnosti, ktoré vyústili k založeniu Srdce Slovenska. Prvotným poslaním a najdôležitejším úmyslom Srdce Slovenska je vytvárať priestor na to, aby sa otvárali zmysluplné a rozumné diskusie, ktoré rezonujú v spoločnosti a aby sa veci posúvali vpred, pričom tejto diskusie sú účastní zástupcovia štátneho, súkromného a tretieho sektora. Konkrétne to znamená budovanie rodinnej entity ako základnej bunky spoločnosti, zosúladenie rodinného a pracovného života, zlepšenie výkonnosti firiem, podmienok v zamestnaní, podpora skĺbenia hodnotového, materiálneho a pracovného aspektu života v spoločnosti a zlepšenie medziľudských vzťahov.

 V Srdce Slovenska sa venujete okrem iných aj téme „Zosúladenie rodinného a pracovného života“. Aké sú tendencie, sú firmy ochotné prispôsobiť sa potrebám rodiny, zamestnancom, matkám a otcom?

 Najväčším aktívom firmy je starostlivosť o zamestnanca. V dnešnej dobe takmer každý hľadí na čísla a pozerá na rozpočet. Podľa viacerých výskumov sú pre spokojnosť zamestnancov najdôležitejšími benefitmi: pracovné prostredie, medziľudské vzťahy, mzda a rovnováha medzi pracovným a osobným životom. Aby mohli byť firmy úspešné pri hľadaní nových talentov a aby si takýchto zamestnancov udržali, mali by sa zaujímať o to, čo zamestnanci chcú a čo ich robí spokojnými. V tejto oblasti máme ešte veľké medzery a zároveň nevyužitý potenciál vo vzťahu k vytvoreniu podmienok pre potreby rodiny, zamestnancov ako aj k vytvoreniu adekvátnych podmienok pre matky a otcov. Dôležité je, aby sa rodinná politika a kroky ústretové k rodine propagovali nielen vo veľkých zahraničných firmách, ale aby sa prirodzeným spôsobom dostali aj do slovenských firiem bez ohľadu na ich veľkosť.

 Tento rok sa uskutočnilo už v poradí druhé fórum s témou „Firma 21. storočia“ –Aké boli jeho prínosy?

 Prvý ročník fóra sme sa venovali téme prínosu ženského potenciálu v biznise. Tento rok sa fórum konalo pri príležitosti 20. výročia Medzinárodného roku rodiny pod záštitou štátneho tajomníka MPSVaR SR Jozefa Buriana. Srdce Slovenska v spolupráci s MPSVaR poukázalo na aktuálnosť tejto témy s vyhlásením súťaže „Zamestnávateľ ústretový k rodine“. Išlo o konkrétnu iniciatívu v oblasti zladenia rodiny a práce a výzvou bolo pomenovať viaceré riešenia, ktoré pomôžu firmám uplatniť väčšiu podporu pre rodinné programy pre svojich zamestnancov. Chceli sme dať tejto súťaži nový impulz, aby sa zapojili veľké firmy, ako aj firmy z jednotlivých regiónov Slovenska. Výsledky tohtoročného fóra sa postupne pretavia do konkrétnych návrhov opatrení. Pripravujeme oficiálny dokument pre všetky zúčastnené strany a konkrétne opatrenia budeme spoločne riešiť v rámci Firemnej platformy, v ktorej sú sústredení zástupcovia štátneho, súkromného aj tretieho sektora.

 Ktoré konkrétne kroky ústretové k rodine podnikli firmy na Slovensku

FForum Family friendly companyirmy, ktoré sa zapojili do súťaže „Zamestnávateľ ústretový k rodine“ a víťazi súťaže sú príkladom, ako konkrétne zviditeľniť pozitívne príklady. V oblasti firemnej politiky majú tieto spoločnosti napr. zriadené škôlky, prípadne poskytujú príspevok na platbu v škôlke, organizujú detské tábory alebo poskytujú príspevok na financovanie táborov, poskytujú dovolenku navyše pre zamestnancov so starostlivosťou o dieťa, najmä v období letných prázdnin alebo zabezpečenie opatrovateľky pre deti, príspevok pri narodení dieťaťa zamestnancovi a pri uzavretí manželstva, otcovskú dovolenku pri narodení dieťaťa, platené voľno navyše pre otcov, ktorým sa narodilo dieťa, komunikáciu s mamičkami na materskej a rodičovskej dovolenke a i.

 Ako sme na tom v porovnaní so zahraničím? Máme čo doháňať?

 V niektorých krajinách EÚ tvoria služby starostlivosti o deti základnú súčasť sociálnej politiky, ako napr. v Dánsku, Fínsku, Švédsku, na Islande. V tomto smere je stále nevyužitý priestor pre postavenie rodiny a vytvorenie podmienok pre zladenie rodiny a práce. V praxi to znamená napr.: zabezpečiť dostatok predškolských zariadení a služieb pre deti. Podporovať podniky pri vytváraní pracovných miest napr. na flexibilný úväzok (čiastočný úväzok, zdieľanie pracovného miesta, pružná pracovná doba, práca z domu a pod.), ktoré by mohli napomôcť zamestnanosti ľudí s rodičovskými povinnosťami. Na Slovensku sú využívané iba minimálne, napriek tomu, že právny poriadok SR ich umožňuje. Systémovým nastavením opatrení pre rodiny a využívaním ich nástrojov môžeme prispieť k zvýšeniu miery zamestnanosti, zvýšeniu pôrodnosti a v konečnom dôsledku k zabezpečeniu blahobytu občanov, rodín, detí ako našich budúcich generácií.

 Plánujete v rámci Srdce Slovenska nejaké novinky, prípadne projekty?

Vrámci Srdce Slovenska sme zriadili „Firemnú platForum Firma 21. storocia_Tlacova konferenciaformu“. Jej úlohou je združovať firmy, ktoré majú záujem alebo už realizujú firemné politiky zamerané na zladenie rodiny a práce, podporujú využitie potenciálu svojich zamestnancov a otvárajú priestor pre plnenie úlohy nielen matiek, ale aj otcov. Cieľom je vzájomne sa inšpirovať, ako aj aplikovať konkrétne opatrenia do praxe. V rámci platformy organizujeme pre firmy viaceré aktivity, ako napr. workshopy zamerané na leadership, talent manažment a pod., klubové stretnutia na rôzne témy, ako napr. materská dovolenka zo všetkých aspektov a rôzne inšpiratívne stretnutia. Zároveň pripravujeme tretí ročník fóra a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu s inštitúciami, firmami, ako aj jednotlivcami. Je pre nás dôležitá spätná väzba a otváranie celospoločensky zaujímavých tém.

 Čo by ste poradili zamestnankyňám, ako aj začínajúcim podnikateľkám ženám-matkám?

Čoraz častejšie sa u nás i vo svete hovorí o dôležitosti využitia ženského potenciálu. Pokiaľ však nebudú vytvorené podmienky pre to, aby ženy mohli pracovať a súčasne sa venovať rodine, budeme robiť jedno na úkor druhého, pretože na dvoch miestach nemôžeme byť naraz a v konečnom dôsledku tým najviac trpia naše deti. V tomto smere sú veľkým príkladom firmy ústretové k rodine, ktoré takéto podmienky pre svojich zamestnancov vytvárajú. Pri tom všetkom nemôžeme zabúdať, že prvoradou úlohou ženy je byť matkou. A to si musí uvedomiť hlavne naša spoločnosť. Je dôležité, aby žena zostala sama sebou, bola odvážna a verila si. Kráčala svojou cestou a počúvala hlas svojho srdca. Podnikanie je spôsob, ako človek môže získať viac sebadôvery a schopnosť vedieť sa orientovať v náročných situáciách. Na druhej strane to prináša veľkú zodpovednosť, schopnosť zarobiť na seba a svojich zamestnancov. Veľkou výhodou je pocit slobody a možnosti organizácie si času pre seba, rodinu, priateľov a prácu. Neplatí to však univerzálne, nakoľko každý človek má iné preferencie a osobitosti. Byť v pozícii zamestnanej ženy prináša so sebou väčší pocit istoty a pravidelný príjem. Ďalšie pozitíva, či negatíva záležia od konkrétnej pozície v rámci organizácie, resp. pracovnej klímy. V tomto smere platí známe pravidlo „Šťastný človek je ten, ktorého práca je zároveň jeho koníčkom“.

 Pôsobíte v EXIMBANKE SR na pozícii vrchnej riaditeľky, ste majiteľka Art Business s.r.o., prezidentka neziskovej organizácie Srdce Slovenska, ale aj dvojnásobná matka. Prezraďte nám, ako zvládate riadiť toľko aktivít a popritom sa venovať rodine?

 Smiech… Asi som dostalmiriama do vienka veľkú dávku energie, odvahy a húževnatosti. Mám šťastie na priateľov a úžasných ľudí v mojom okolí a predovšetkým si veľmi vážim zázemie v mojej rodine. Práca v banke ma napĺňa a veľmi rada pracujem na aktivitách v rámci Srdce Slovenska. Popritom si dokážem zorganizovať svoj čas tak, aby som sa mohla venovať rodine, deťom a zvládala viaceré aktivity. Dôležité je vedieť si určiť priority. V niektorých oblastiach aj ja poľavujem, napr. prácu vo firme postupne utlmujem. Snažím sa chodiť z práce domov skôr a venovať sa deťom. Cez víkendy relaxujeme, trávime spolu čas v prírode alebo na záhrade, resp. s priateľmi.

 Aký je Váš návod na šťastný život?

Aby bol človek šťastný, musí to vychádzať z jeho vnútra. Nájsť v prvom rade zázemie sám v sebe. Vždy príde situácia, ktorá nás môže vyviesť z miery. Život treba brať ako školu, v ktorej prechádzame jednotlivými triedami a dostávame známky. Potom príde prax a vyskúša nás, čo sme sa naučili – a nakoniec zistíme, že človek sa učí celý život. Čím ľahšie sa naučíme prijať situácie, ktoré sa nám „nepáčia“, tým jednoduchšie týmito skúškami prechádzame.

 Ešte nám na záver prezraďte, akým mottom sa v živote riadite?

Učím sa pochopiť, že šťastnou sa môžem urobiť jedine ja sama. Ak je človek šťastný, potom môže urobiť šťastnými aj svojich najbližších. Je dôležité zachovať si svoju vlastnú identitu a pravú tvár. Je prirodzené, že človek sa učí aj na vlastných chybách. Vďaka všetkým lekciám, ktoré nás postretnú, sme silnejší, skúsenejší a múdrejší.

 Ďakujem za krásny a inšpiratívny rozhovor.

Ak Vás zaujíma naša práca a aktivity a máte záujem o spoluprácu so Srdce Slovenska formou individuálneho alebo firemného členstva kontaktujte nás a spoločne nájdeme spôsob, ako sa môžete zapojiť a pridať k našej komunite.

 http://www.srdce-slovenska.sk/pridajte-sa.php

Viac informácií o aktivitách neziskovej organizácie Srdce Slovenska nájdete na http://www.srdce-slovenska.sk/aktivity.php

logoSS

 

9017 Zobrazené celkovo 1 Zobrazené dnes

O autorovi Zuzana Jančoková

Zuzana Jančoková
Teším sa, smejem sa, milujem a robím to, čo ma baví. Mám rada ľudí a som šťastný človek. No nebolo to vždy tak. Zdravou stravou som dosiahla okrem zdravia a energie aj duševnú pohodu. Šťastie a zdravie spolu úzko súvisia a jedno bez druhého nie je ono. Schopnosť lieciť sa máme v sebe, len jej treba uvoľniť cestu a načúvať svojmu telu. Chcela by som všetkým, ktorí v sebe cítia potrebu vo svojom živote niečo zmeniť, pomôcť cestou inšpirácie.