utorok , 26 október 2021
Domov > Články > Magické prvé chvíle po narodení

Magické prvé chvíle po narodení

Share Button

Mkoza-na-kozu-babatkoožno ste sa už stretli so slovíčkom „bonding“. Jedná sa o anglické označenie procesu vytvárania a tmelenia vzťahu medzi matkou a dieťaťom. Jeho počiatky siahajú do obdobia vývoja v maternici. Každá žena má k svojmu bábätku vzťah a prejavuje ho svojim vlastným spôsobom – v brušku sa s ním rozpráva, vníma jeho pohyby a odpovedá na ne, spieva mu, predstavuje si, aké bude, chystá výbavičku, vyberá mu meno a podobne. Deň, keď sa dieťa narodí, je pre vzájomný vzťah výnimočný. Nielen z toho dôvodu, že prichádza k prvému kontaktu s matkou mimo maternice. Ak pôrod prebehol prirodzene, hormonálny systém tak matky, ako aj dieťaťa, je v dôsledku fyziologického pôrodného procesu silne stimulovaný a prednadstavený k upevneniu vzťahovej väzby.

Dieťa pozná svoju matku, matka sa teší z dieťaťa a víta ho. Privoniava k nemu, prezerá si ho, venuje mu prvé dotyky, zohrieva ho vlastným telom. Dieťa sa adaptuje na prostredie mimo maternice, upokojí sa po zážitku z pôrodu, začína samostatne dýchať, krvný obeh zásobuje telíčko kyslíkom a ak nie je v strese, začína javiť živý záujem o matku. V týchto okamihoch je mimoriadne dôležité proces bondingu maximálne podporiť a neklásť mu zbytočné prekážky. Dieťatko by preto malo byť v kontakte pokožka na pokožku so svojou matkou, v miestnosti by malo byť príjemne teplo, bez ostrého svetla, hlukov a iných vzruchov. Iba v takomto prostredí sa matka môže sústrediť na svoje dieťatko, venovať mu svoju priazeň a pozornosť. Radostné zvítanie v takomto prostredí zväčša vrcholí prvým nadojčením dieťatka.

Dôležitosť kontaktu koža na kožu
Význam slova bonding je často zamieňaný za kontakt koža na kožu medzi matkou a dieťaťom. Ženy často hovoria „V pôrodnici mi neumožnili bonding.“ „Bonding som mala, ale iba krátko.“ a podobne. Majú pritom na mysli práve kontakt koža na kožu s dieťatkom. Je tomu tak preto, lebo v takomto kontakte je tmelenie väzby správne podporené. Matka cíti pokožku dieťaťa, dieťa je zohrievané maminým telom a dotyk jej pokožky mu je príjemný. Takouto stimuláciou nervových zakončení na pokožke je podporovaná tvorba oxytocínu – hormónu lásky. V kontakte koža na kožu je postarané o všetky potreby novorodenca: teplo, bezpečie, možnosť nadojčiť sa.

Akokoľvek kontakt koža na kožu podporuje utuženie vzájomného vzťahu matka – dieťa, nemožno si ho zamieňať s bondingom. Matka si vždy vytvára k dieťatku vzťah – ľúbi ho a teší sa naň. Bonding je proces vytvárania a tmelenia vzťahovej väzby, nie spôsob, akým prebieha starosť o dieťa po narodbondingení. Aj napriek tomu, že prvé chvíle po pôrode, predurčené k tmeleniu vzájomnej väzby strávili matka a dieťa oddelene, nie je správne povedať, že vzťah sa nevytvoril.

Po pôrode sú v tele matky a dieťaťa prítomné ysoké hladiny hormónu lásky – oxytocínu. Ich úlohou je mimo iného aj upevňovať v žene jej materinské správanie, čo značne uľahčuje rodičovské začiatky. Ženy a ich deti, ktoré boli obrané o prvý kontakt, utužujú svoj vzťah o niečo „prácnejšie“: prostredníctvom dojčenia na požiadanie, nosenia, spoločného spania alebo iných – láskyplných interakcií. Láska matky k dieťaťu ale našťastie nie je niečo, čomu sa dá tak ľahko zabrániť.

Podpora bondingu aj na Slovensku?
Zdravotnícky personál by mal byť oboznámený s prospešnosťou a dôležitosťou kontaktu koža na kožu v prvých hodinách po pôrode pre matku aj dieťa. Tento kontakt je organizáciami ako UNICEF a WHO považovaný za natoľko zásadný vo vzťahu k podpore úspešného dojčenia, že ho zaradili do desiatich bodov iniciatívy „Nemocnice priateľské k deťom“ (Baby Friendly Hospital Initiative). Na Slovensku sa v súčasnosti týmto titulom pýši polovica pôrodníc. Získaním tohto titulu sa dotknuté pôrodnice zaviazali dodržovať 10 zásad nemocníc priateľských k deťom. Štvrtá zásada hovorí: „Pomôcť matkám začať dojčiť do pol hodiny po pôrode. Tento bod sa interpretuje ako: Umiestniť bábätko v kontakte koža na kožu s matkou hneď po narodení najmenej na hodinu. Podporovať matky, aby sa naučili rozpoznať, kedy je ich dieťa pripravené dojčiť sa a v prípade potreby ponúknuť pomoc.”

Ak ste sa rozhodli rodiť v pôrodnici priateľskej k deťom, podpora bondingu prostredníctvom kontaktu koža na kožu bezprostredne po pôrode by mala byť v takomto zariadení samozrejmosťou. Žiaľ, na Slovensku je to skôr výnimkou. V pôrodnici, ktorá má titul „Baby Friendly Hospital,“ môžete apelovať na dodržiavanie týchto 10 zásad a vyžadovať kontakt koža na kožu so svojim bábätkom. Ja iba dodám, že podpora zdravia a dobrá prax by mali byť samozrejmosťou v každom jednom zdravotníckom zariadení.

Občianske združenie Ženské kruhy pripravilo informačnú 74-stranovú brožúru, venovanú téme bondingu a kontaktu koža na kožu „Bonding – matkina náruč po pôrode“. Brožúra je prístupná v online verzii po zadaní mailovej adresy: http://zenskekruhy.sk/temy/e-booky/e-book-bonding/ Veríme, že v nej nájdete odpoveď na mnohé otázky, ako napríklad zdravotné benefity kontaktu koža na kožu bezprostredne po pôrode, konkrétne príklady z praxe, vyjadrenia odborníkov, ako prebieha kontakt koža na kožu po cisárskom reze a iné. Brožúru svojim vyjadrením podporil slovenský psychiater, dlhodobo sa venujúci téme vzťahovej väzby, docent Jozef Hašto.

Miroslava Rašmanová, podpredsedníčka občianskeho združenia Ženské kruhy www.zenskekruhy.sk

http://zenskekruhy.sk/temy/e-booky/e-book-bonding/

banner zenske kruhy

4441 Zobrazené celkovo 1 Zobrazené dnes