utorok , 26 október 2021
Domov > Články > Ako pokročiť na troch úrovniach TELO-MYSEĽ-DUŠA zároveň? Doprajte si HARMONICKÉ ŠTVRTKY v OÁZE HARMÓNIE

Ako pokročiť na troch úrovniach TELO-MYSEĽ-DUŠA zároveň? Doprajte si HARMONICKÉ ŠTVRTKY v OÁZE HARMÓNIE

Share Button

Harm_stvrtky2Ak ste človek hľadajúci či nachádzajúci a zdieľajúci duchovné pravdy, potom Harmonické štvrtky v OÁZE HARMÓNIE sú pre vás ideálnou platformou. Stretáva sa tam otvorená skupina ľudí, skalných účastníkov i nováčikov, bez ohľadu na vierovyznanie, svetonázor, ktorá pracuje energeticky/meditačne na svojom duchovnom raste a pritom napomáha ku zlepšeniu životných podmienok ostatných ľudí.

V súčasnej dobe pod duchovnou prácou rozumieme energetické čistenie seba a prostredia, sebaliečenie, emocionálne a mentálne odblokovávanie sa a prenastavovanie sa tak, aby nám fungovalo v živote „surfovanie na vlnách šťastných náhod“.

Niekto prichádza kvôli riešeniu svojich problémov či zdravotnému stavu, iný hľadá vyšší zmysel života, svoju životnú misiu alebo porozumenie toho, čo sa (s ním) deje v zmenených podmienkach zvyšovania vibrácii na Zemi.

V čom sú Harmonické štvrtky špeciálne oproti iným podujatiam zameraným na rozvoj samého seba?

V komplexnosti duchovnej problematiky, každo-týždennej pravidelnosti, variabilnosti na aktuálnu tému a individuálnom prístupe ku každému účastníkovi. To znamená, že ľudia môžu prísť s problémom z ktorejkoľvek životnej oblasti, dozvedia sa príčinu a čo sa s tým dá robiť. V duchu princípu Hermesovho zákona- AKO HORE, TAK I DOLE – všetko so všetkým súvisí. A keď vystopujeme nitky príčin všetkých problémov človeka, tak zvyčajne prídeme do jedného a toho istého bodu. Preto stále viac ľudí sa otvára holistickému spôsobu vnímania života a volí riešenie svojich problémov práve z duchovnej úrovne, lebo „jednou ranou zasiahne viac múch“. Účastníkom, ktorí pravidelne navštevujú Harmonické štvrtky sa pozvoľne upravuje život na hladký, bezproblémový, duševne naplnený, dokonca plný šťastných zhôd okolností, finančnej hojnosti. Dobrovoľné vstupné umožňuje účasť aj ľuďom vo finančnej núdzi.

V súčasnosti sa veľa hovorí o zvyšovaní vibrácií Zeme. O čo ide?
Súvisí to s Mayským kalendárom a jogínskym učením o jugách. Naša Slnečná sústava obieha okolo stredu galaxie v 26tisíc-ročnom cykle. Zobúdza sa 13tisíc rokov a upadá do spánku či temnoty druhých 13tisíc rokov. Naša veda je príliš mladá na to, aby mohla štatisticky potvrdiť alebo vyvrátiť toto učenie. Aj kresťanstvo má len 2tisíc rokov, málo, aby mohlo empiricky zodpovedať tieto otázky. Ale dá sa nájsť na konci Biblie-Nového zákona proroctvo o príchode nového sveta. Mnohí z nás cítime zmeny na vlastnej koži, mnohým sa otvára nezvyčajná senzitivita na energie alebo intuícia až jasnovidnosť. A hľadáme odpovede, čo sa to deje, či je to v poriadku a ako s tým „darom“ zaobchádzať.

jugy

Zmeny, ktoré sa dejú na Zemi z titulu vbiehania Slnečnej sústavy do Fotonového pásma, spôsobujú zvyšovanie vibrácií na Zemi. Vo Fotónovom pásme by sme mali byť nasledujúcich 2tisíc rokov počas veku Vodnára. Znamená to, že môžeme očakávať úplne nové fyzikálne zákony, nových Newtonov či Einsteinov, ktorí dajú vedecký rámec tomu, čo mnohí senzitívci cítime, že sa deje. Sú to dobré zmeny.

fotonove pasmo

Ako vyzerá program Harmonického štvrtku?
Je rozdelený do niekoľkých samostatných častí: OM-healing, Odblokovanie, Posolstvá, Sebaliečenie (zvukom z terapeutických ladičiek) v spojitosti s témami týždňa. Ústrednou aktivitou je OM-healing. Táto technika pochádza z jogy, ale je určená širokej verejnosti nezávisle na ich vierovyznaní. Hmmmkaním „oooommmm“ sa rozvibrováva naše vnútro a uvádza nás do meditatívno-liečiaceho sa stavu. Nemusíte sa obávať, že neviete spievať. To nie je o speve. Je to o vibráciách. Chorus, ktorý je takto tvorený účastníkmi, sediacimi v 2-kruhu, je silným energetickým zážitkom. Mnohým sa pri tom otvára mimozmyslové vnímanie a účastníci ho môžu v závere zdieľať medzi sebou. Vo svete je asi 700 skupín praktizujúcich OM-healing, na Slovensku cca 20, v rôznych mestách, a pribúdajú nové. Je to potešujúci fakt, pretože energia takto vytváraná čistí planétu od energetického znečistenia.

Keď budeme energeticky čistiť sami seba a svoje okolie, Zem nemusí pristupovať k historicky známym metódam sebaočisťovania cez prírodné katastrofy ako povodne, zemetrasenia, sopečná láva, zatopenie kontinentov, posuny zemských krýh, doba ľadová a pod.  Rozpúšťanie napätia z vojnových konfliktov je tiež z tohto súdka… Pri spievaní nie je potrebné sedieť v jogínskom posede, k dispozícii sú stoličky. Do stredu kruhu je možné vložiť lístok so svojíim želaním alebo prosbou za zdravie niekoho, kto sa nemohol zúčastniť OM-healingu. Po skončení spievania sa človek cíti čisto a euforicky. Akoby sa ocitol vo vysokohorskom prostredí našich Tatier. Spadne z neho stres z práce, je uvoľnený a vzpružený súčasne, pociťuje na tele, akoby bol v príjemnom perličkovom kúpeli, a prichádzajú mu nápady, ako má riešiť záležitosti, čo si nosí v hlave a trápili ho. Ešte niekoľko minút ostáva sedieť v tomto stave, prikladá si ruky ku svojim chorým orgánom a preciťuje liečivý účinok energie.

omhealingcircle

Potrebujem Odblokovanie, ak som už vyčistila v sebe všetok hnev, poodpúšťala ľuďom, čo mi ublížili, urovnala si vzťahy s rodičmi?

Áno, Odblokovanie je potrebné. Táto odblokovávacia práca na sebe je nikdy nekončiaca, odkrývame stále jemnejšie vrstvy. Ak sme už počistili všetky vedomé bloky, prechádzame na tie nevedomé, to znamená kolektívne, karmické rodové, planetárne apod. Naše nesprávne či obmedzujúce presvedčenia, vedomé či nevedomé, fungujú ako software/vírus v našom rezonančnom poli a priťahujú podobné zmätky, teda nie práve šťastné životné situácie, vzťahy a choroby. Vo vysoko-vibračnom prostredí, na ktoré sa transformuje naša Zem,  sa všetko pomyslené rýchlo realizuje, preto je dôležité myslieť, citiť a aj podvedome vysielať len čisté, pozitívne a všeprospešné. Pri tejto technike pracujeme s afirmáciami a s ich rýchlym a 100% ukotvením do nášho rezonančného poľa. Témy týždňa sa točia okolo osobných financií, úspechu, zdravia, lásky, partnerstva, vzťahov, práce – teda okolo praktických záležitostí, ktorými žijeme v bežnom živote a každý riešime.

Prečo sebaliečenie práve terapeutickými ladičkami?

Všetky terapeutické ladičky dávajú do poriadku nielen naše hrubohmotné telo, ale i jemnohmotné telá. Liečenie prebieha v úrovniach TELO-MYSEĽ-DUŠA. To znamená, že ladičkami je možné trvalo vyliečiť i choroby, ktoré lekári označujú ako chronické alebo nevyliečiteľné. V čase vysokých vibrácií Zeme sú/budú vibračné metódy jedinými fungujúcimi a čistými metódami liečenia, bez negatívnych vedľajších účinkov. Ladičky majú tú výhodu, že sú použiteľné v domácich podmienkach pre samoliečenie seba a rodinných príslušníkov, a to jednoducho, bez nutnosti zdĺhavého študovania odboru. Oproti iným vibračným terapiám majú ladičky výhodu, že sa neopotrebovávajú, neubúda z nich (ako z aromaolejčekov), ani ich netreba pripájať na elektrický zdroj (ako pri svetelnej terapii). Počas stretnutia je možné zapožičať si zdarma ladičky, ako aj dostať individuálny „recept“, ako ich použiť pri sebaliečení.

Čo hovoria účastníci o Harmonických štvrtkoch? Postrehli na sebe nejaký prínos?

„Harmonické štvrtky mi predovšetkým ponúkajú osobný prístup pani Alenky, ktorý mi na iných prednáškach, či školeniach chýba. Mojim cieľom je duchovne rásť a v tom mi pomáhajú jej konkrétne rady, jej vysvetlenia, prečo sa mi v živote dejú isté situácie a v neposlednom rade mi pomáha rozpoznať a pochopiť komunikáciu so svojou dušou a telom, čo ma privádza k poznaniu a sebaliečeniu.“
pani Norika M., Bratislava

* * *

„K Alenke chodím na Harmonické štvrtky trištvrte roka a som veľmi šťastná, že moja cesta viedla práve ku nej. Vďaka nej som si vyriešila množstvo problémov a odstránila bloky vo všetkých oblastiach života. Jej duchovné vedenie je krásne a príjemné. Spoznala som tam veľa príjemných ľudí s otvoreným srdcom. Harmonické štvrtky vrelo odporúčam každému, kto chce vo svojom živote vyriešiť problémy zdravotné, pracovné, rodinné a mnoho iných, potrebuje duchovné vedenie, nasmerovanie v živote alebo počas meditačnej techniky a spievania OM sa liečiť a energeticky čistiť Zem.“
S láskou Ada z Bratislavy

* * *

„Oázu harmónie a harmonické štvrtky som objavila „náhodou“, aj keď vieme, že náhody neexistujú. Pôvodne som si chcela vyskúšať OM-healing, no zistila som, že charizmatická a láskavá Alena ponúka oveľa viac a presne to, čo som hľadala. Skutočnú oázu v púšti každodenného života, kde sa okrem energetickej očisty a om-spievania rozprávame o veciach, ktoré ma zaujímajú a napĺňajú. Alena mi otvára oči, ukazuje súvislosti a potvrdzuje moje tušenia a pocity o svete, ktorý existuje popri tom materiálnom. Som vďačná za možnosť byť súčasťou harmonických štvrtkov.“
Katarína z Bratislavy

* * *

“Po pracovných povinnostiach a akciách s mojimi deťmi som rád, že sa aspoň raz za týždeňAl_2014 mám kde zharmonizovať, upokojiť myseľ a vrátiť sa do svojho stredu.”
Braňo S., Bratislava

Príďte na Harmonický štvrtok do Oázy harmónie a urobte si vlastný názor.

Všetci ste srdečne vítaní. TEŠÍM SA NA VÁS, „skalných“ aj „nováčikov”.

Alena

www.oazaharmonie.sk

HARMONICKÝ ŠTVRTOK v OÁZE HARMÓNIE  o 17:30

Gajova 4, Bratislava  centrum, (mínus) -1.poschodie

Potvrďte mi, prosím, svoju účasť emailom. Ďakujem vopred. wagnerova.a@upcmail.sk

 

oaza harmonie logo

4825 Zobrazené celkovo 1 Zobrazené dnes