utorok , 19 október 2021
Domov > Články > Ľubica Pelachová: Potrebujeme naučiť svoje deti ŽIŤ VEDOME

Ľubica Pelachová: Potrebujeme naučiť svoje deti ŽIŤ VEDOME

Share Button

„ Každá sekunIMG_8110da nášho života je novou a jedinečnou chvíľou vesmíru, chvíľou, ktorá sa už nikdy nezopakuje… A čo my učíme naše deti? Učíme ich, že dva a dva sú štyri a že Paríž je hlavným mestom Francúzska.

Kedy ich začneme učiť aj to, čím sú ony? Každému dieťaťu by sme mali povedať: Vieš, čo si? Si zázrak. Si jedinečný. Čo svet svetom stojí, ešte tu nebolo také dieťa, ako si ty. Tvoje nohy, ruky, šikovné prsty, tvoje pohyby…

Možno sa z Teba stane ďalší Shakespeare, Michelangelo alebo Beethoven. Môžeš dokázať, čo len chceš. Áno, ty si zázrak. A keď vyrastieš, dokážeš ublížiť niekomu, kto je takisto zázračný ako ty?“

Pablo Casals

 S veľkou radosťou sledujem, ako v posledných rokoch pribúda záujem o poznanie života v celej jeho IMG_8083hĺbke… Ako sa ľudia v mojom okolí prebúdzajú a stávajú sa vedomejšími. Mám vzácnu príležitosť byť v kontakte s ľuďmi, ktorí začínajú chápať zmeny a potrebu transformácie spoločnosti a transformácie ľudského vedomia. Mnohí rodičia detí si už uvedomujú, že v deťoch je budúcnosť našej novej spoločnosti a nového života.

Títo rodičia chápu, že starými princípmi nového človeka nevychováme. Zmena je nutná. Naše školy sa už pomaličky posúvajú a učitelia, kým sú ešte motivovaní, používajú nové kreatívne metódy na výuku. Učebné osnovy však neumožňujú príliš experimentovať, pretože je tu predsa predpis, čo má dieťa zvládnuť, ktoré „fakty“ sa má naučiť, čo si má zapamätať, aké „logaritmy“ má dokázať vypočítať… Deti sa v školách neučia žiť život, nemajú priestor na používanie tých schopností, ktoré umožňuje ich mozog rozvíjať. Nepoužívaním a netrénovaním týchto schopností príslušné mozgové centrá zakrpatievajú… a kým deti vyrastú, sami o nich už ani len netušia.

Čo s tým vieme v tejto chvíli urobIMG_8410iť? Ako podporíme svoje deti, aby z nevyrástli opäť jednostranne zameraní „špecialisti“, ktorí svoju životnú energiu odovzdajú korporátnym spoločnostiam a ešte budú na to hrdí?

Potrebujeme naučiť svoje deti ŽIŤ VEDOME. Jednoduché slová, náročnejšia realizácia… Čo to znamená žiť vedome? Ako to dosiahneme? Sme pohltení v dennodenných povinnostiach, stotožnení so situáciami, ktoré žijeme, s emóciami, ktoré pociťujeme…

Riešením je zaviesť do svojich životov časový priestor, v ktorom si dovolíme byť prítomní, vnímať všetkými zmyslami… seba, blízkych, svoje prostredie… Stačí malá chvíľočka denne.

Postupne sa táto „chvíľočka“ začne predlžovať.

Postupne si vytvoríme z tejto „chvíľočky“ NÁVYK.IMG_8717

Postupne bude viac „chvíľočiek“ počas dňa, v ktorých dokážeme byť prítomní.

V tejto chvíľočke môžeme robiť rôzne veci, ale VEDOME. Ideálne by bolo meditovať, vedome dýchať, vedome cvičiť, vedome sa zamerať na svoje srdce, vedome vnímať energiu svojich dlaní, vedome sa hrať intuitívne hry …. a mnoho ďalších vedomých činností.

Tieto chvíľočky si vytvorme spolu s našimi deťmi – veďme ich k tomu, aby z toho vznikol návyk aj pre deti, tak ako sme ich naučili umývať si zuby.

Je dôležité, aby deti pochopili základné princípy vedomého života… že majú schopnosti predvídať, vnímať iných viac ako len očami. Že si sami vyberajú, ako sa budú cítiť a čo si budú myslieť. Že si sami tvoria svoj život, aký ho chcú mať. Tieto princípy sa naše deti, žiaľ, v školách neučia. V Škole intuície učíme Vaše deti základné vesmírne zákony, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú, aký život budeme žiť. Deti si vyskúšajú prácu s energiou, naučia sa harmonizovať vodu a jedlo, naučia sa byť zodpovedné za svoje pocity a myšlienky. Pochopia, že sa môžu spoľahnúť na svoju intuíciu, že majú schopnosť emočnej aj mentálnej telepatie. Že bez očí sa dá vidieť. Že zákon príťažlivosti im pritiahne do života to, čo vysielajú. Že ich predstavy a túžby sa môžu zrealizovať. Že sa vedia naladiť na svojho priateľa a preciťovať to, čo on… prostredníctvom hier, zaujímavých techník a jednoduchých demonštrácií vieme Vašim deťom sprostredkovať zážitky a vedomosti, o akých zatiaľ netušili.

Naši „absolventi“ a ich rodIMG_8216ičia nám posielajú krásne spätné väzby, ako využívajú nadobudnuté schopnosti a ako sa im zmenil život.

Ďakujem Vám, milí rodičia, že chcete venovať svoj čas a energiu do rozvoja Vášho dieťaťa, aby z neho vyrástla harmonická a silná bytosť, ktorá bude svoj život žiť VEDOME.

www.3balance.sk

FB: Škola intuície

2582 Zobrazené celkovo 1 Zobrazené dnes