utorok , 19 október 2021
Domov > Články > Metódu samoliečby nám dala matka príroda

Metódu samoliečby nám dala matka príroda

Share Button

foto prednáškaDnes nám o samoliečbe porozpráva pán Štefan Zakuťanský, veľmi príjemný človek a objaviteľ samoliečebného pudu, autor samoliečebnej metódy, objaviteľ zabudnutej našej tradičnej medicíny, objaviteľ  zápalových ložísk, objaviteľ prírodnej zákonitosti hojenia zápalu, držiteľ patentu masážnej pomôcky pre hĺbkovú masáž, lektor, liečiteľ.

Čo vás priviedlo k hľadaniu možností liečiť samého seba?

Čo bolo impulzom, aby som sa začal zaoberať liečením zápalových ochorení a pritom objaviť samoliečebnú metódu? Odpoveď je stručná. Priniesol to život sám počas liečby mojich ťažkých a neliečiteľných zdravotných problémov. V minulosti som trpel vážnymi zdravotnými problémami, ktoré sa týkali hlavne môjho pohybového aparátu. Najväčší problém mi spôsobovali bolesti chrbtice, hlavy, končatín a obvodu tela. Pre lekárov a liečiteľov som bol beznádejne nevyliečiteľný prípad. Študoval som medicínu ako samouk. Snažil som vylepšiť doterajšie medicínske a alternatívne spôsoby liečby, aby som sa zbavil príšerných chronických bolestí.

Moje liečenie ma neskôr doviedlo k objaveniu tejto jednoduchej, originálnej – jedinečnej metódy. Prvýkrát som ju publikoval už v roku 1992.

Odkiaľ pochádza  samoliečba?

Po objavení samoliečebnej metódy sa ukázalo, že pochádza zo Samoliečebného pudu. Pudy máme od matky prírody. Pudy aj metóda sú jej, ale ona nám ich dala všetkým. Dala nám ich tak, že ich zakódovala do génov každého živočícha. Príroda je vyššia moc, lebo je nad nami. Ona túto samoliečbu vymyslela a zaviedla do živočíchov tak, že sa rodí do každého nového života. Je to liečba daná zhora, preto ju môžeme považovať za vyšší princíp liečenia, aj za prvú a prapôvodnú medicínu sveta. Samoliečbu používali aj naši predkovia, čím sa objavili naše zabudnuté liečebné tradície – našu československú tradičnú medicínu.

Ako ste prišiel na existenciu samoliečebného pudu a v čom spočíva princíp liečby?

Každý živočích je od prírody vybavený pudmi – inštinktami. Pudy sú zakódované v génoch. Medzi doteraz známymi pudmi bol ešte jeden pud, ale bol neznámy. Jeho existencia bola do tej doby v histórii ľudstva neznáma. Po jeho objavení sa ukázalo, že je to objav svetového rozmeru v prírodovednej a medicínskej oblasti. Doteraz boli známe len štyri pudy: rozmnožovací, materinský, sací a sebazáchovný pud. Medzi nimi existoval, aj existuje samoliečebný pud. Pudy majú pre život každého jedinca veľmi dôležitý význam – poslanie. Samoliečebný pud zohráva v živote živočíchov tiež veľmi dôležité a nezastupiteľné miesto tak, ako aj ostatné pudy. Existenciu pudov vidíme okolo seba podľa toho, čím sa realizujú v životnej praxi. Rozmnožovací pud sa realizuje sexuálnym stykom, aby život pokračoval ďalej. Materinský pud zase živením a ochranou mláďaťa, kým mláďa nie je v živení sa a obrane sebestačné. Sací pud sa realizuje satím prsníka. Pud sebazáchovy sa realizuje ostražitosťou v každej sekunde a pri každom kroku. Samoliečebný pud sa realizuje cielenou masážou do zárodkov a ložísk choroby. Vďaka existencii samoliečebného pudu existuje samoliečebná metóda, ktorou sa samoliečebný pud realizuje do životnej praxiSamoliečebnú metódu zastrešuje samoliečebný pud a ten zastrešuje sama príroda. Za samoliečebnú metódu garantuje sama príroda, lebo keď ona niečo zariadi, je to originálne, dokonalé a funkčné.

Princíp liečby spočíva v hĺbkovej masáži cielenej do zápalových ložísk. Masáž spôsobuje mechanické rozrušenie zápalu a zlepšuje prekrvenie v ňom. Prekrvenie odplavuje rozrušené častice a spätne dopravuje nové častice, ktoré sa predtým dostať nemohli. Nerozrušené častice zápalu im blokovali prístup. Masáž zabezpečuje rýchlejšiu výmenu látok, a tak na miesto starých častíc sa dostávajú rýchlejšie výživné, stavebné, obranné látky a aj viac kyslíka. Na zdravom mieste to spôsobuje rýchlejšiu regeneráciu síl, ako je to známe u športovcov. Na chorom mieste regenerácia zabezpečuje rýchlejšie hojenie. Rýchlejšie hojenie nastáva preto, lebo prísunom nových častíc sa dodáva akoby nový život, a tak hojivý mechanizmus  potrebný materiál na hojenie. Stačí, aby sa živočích postaral o masáž určitých častí tela. Tým je zabezpečený prísun čerstvého materiálu. Keď hojivý mechanizmus nový material má, on už vie, čo má s tým robiť. Je to hotová fungujúca vec – fungujúci prírodný zákonktorý veky fungoval, funguje teraz a určite bude fungovať aj veky. Tak ako sú známe ostatné fungujúce prírodné zákony, napr. Archimedov zákon, ktorý objavil a definoval Archimedes alebo Newtonov zákon a mnoho iných zákonov, tak azda mnou objavený zákon sa raz bude volať Zakuťanského zákon. Objavené účinky masáže preukázali, že od cielenej masáži sa zápaly hoja prinajmenšom tak, ako od chemických liekov. Ukázalo sa dokonca aj to, že účinky masáže predbehujú lieky v tom, že dokážu vyliečiť aj doteraz neliečiteľné chronické zápaly úplne (do nuly – do čista), bez nákladov a vedľajších účinkov. Všetci poznáme blahodarné účinky masáže. Keď sa spomenie slovo masáž, každý vie, že ide o čosi príjemné, pozitívne, niečo, čo pomôže. Tí, ktorí ste už absolvovali nejakú masáž, mohli ste sa na vlastnej koži presvedčiť, ako ste sa po nej cítili lepšie – ako sa vám po nej uľavilo. Je to jasný dôkaz účinku masáže. Chcem zdôrazniť podstatný fakt, že blahodarné účinky masáže sú známe, hoci by sme princíp fungovania presne vysvetliť nevedeli.

Za dobu vašej praxe ste naisto dospeli k mnohým skúsenostiam…

Za vyše 30 rokov mojej liečebnej praxe sa na tisíckach pacientoch potvrdilo, že samoliečebná metóda funguje a aj teraz v modernej dobe. Ona proste fungovala vždy, aj v minulosti na našich predkoch, len sme o tom nevedeli. Aj celá živočíšna ríša ju využíva ako dennú potrebu. Určite ju využívala aj predtým, odkedy je život na zemi. A vy môžete na zvieratách pozorovať, ako stále na sebe čosi robia. “Škrabú sa” – robia si ošetrenie masážou a to aj niekoľkokrát do dňa. Keď to robia, odkiaľ to vedia robiť? No nemajú to asi odo mňa, z mojej knihy, ale určite zhora – od prírody. Patrí aj nám také ošetrenie? Samozrejme patrí, prečo nie, však nie sme od macochy. Aj my ľudia sme vybavení samoliečebným pudom. Je to naše cenné vlastníctvo, za čo mame byť vďačný a máme si toho vážiť.

Môžete zhodnotiť výsledky – úspešnosť samoliečby?

Samoliečebná metóda publikovaná v mojej knihe: “Samoliečebný pud”  pomohla mnoho tisícom ľudom nie len na Slovensku, v Čechách, ale aj dookola zemegule. Podľa veľkého počtu vyliečených ľudí máme možnosť vidieť, že samoliečebná metóda perfektne funguje. Pozitívne ohlasy, chvály, uznania prichádzajú na ňu z každej strany. Nezáleží na tom, či sú z domova, alebo zo zahraničia. Hlavná chvála a vďaka patrí našej matke prírode za tak úžasnú a jedinečnú metódu. Od vyliečených ľudí stále dostávam poďakovania a uznania za objavenie metódy, za knihu. Píšu mi, aj telefonujú, ako sa podľa knihy vyliečili sami a ako ju využívajú na zlepšenie kvality svojho života ďalej.

O Vašom objave prednášate aj v zahraničí. S akým ohlasom sa stretávate?.

Ľudia u nás, aj v zahraničí sú z prednesených informácii o novom objave príjemne šokovaní. Živo sa oň zaujímajú, lebo sa ich bezprostredne týka. Kto nemá vrodený Samoliečebný pud? Je to nadnárodné liečenie, patrí všetkým ľuďom celého sveta. Naš národ môže byť hrdý, že táto významná nadnárodná vec ide od nás do celého sveta.

Pre koho je vaša kniha Samoliečebný pud určená?

Kniha Samoliečebný pud je určená všetkým ľudom, lebo všetci bez výnimky ho máme vrodený. Ako som vyššie spomenul, že každý živočích je od prírody vybavený pudmi – inštinktami, bez akýchkoľvek rozdielov: živočíšneho druhu, pohlavia, veku, vzdelania, povolania, náboženstva, politickej príslušnosti… Tu nezáleží na tom, či je človek, zviera, vzdelaný nevzdelaný, či je robotník, lekár, vedec, pápež, prezident…. Samoliečebný pud máme vrodený všetci, preto táto kniha je určená pre každého človeka na svete. Kniha má byť súčasťou každej domácej knižnice – v každej rodine.

Aká budúcnosť Samoliečbu čaká? 

Tak ako doteraz samoliečba mala dlhú minulosť, tak aj teraz ju čaká nekonečná svetlá budúcnosť. Je to pomoc pre človeka a tej nikdy nie je nazvyš. Bola tu veky, aj veky tu bude, dokiaľ bude existovať život na zemi. Prežila aj mnoho ”spoločenských zriadení” a nikdy neskrachovala. To potvrdzuje jej životaschopnosť. Je to beznákladová a hlavne vysoko účinná liečba bez vedľajších účinkov. Je to návrat “strateného syna” do rodiny. Prišiel čas návratu zabudnutej prapôvodnej medicíny sveta a my za to môžeme byť len radi.

Čo by ste odporučil našim čitateľom v súvislosti so zdravím?stefan zakutansky

Aj Vašim čitateľom môžem odporučiť len to, čo ostatným ľudom. Aby svoj vrodený pud využívali podľa potreby vo svoj prospech, nie len na liečenie (represívu) zápalových ochorení: dýchacích, interných, pohybových, alergických, ale aj na prevenciu. Robte si prvotné ošetrenie (liečenie) masážou, pomáhajte si sami, ako to veky robí celá živočíšna ríša na tejto planete. Presvedčíte sa, že obyčajné ošetrenie (liečenie) masážou vie poriešiť 80%-nú chorobnosť.

www.samoliecba.com

2961 Zobrazené celkovo 1 Zobrazené dnes