utorok , 19 október 2021
Domov > Kurzy a podujatia > Konali sa > Jem iné realizuje projekt SKUTOČNE ZDRAVÁ ŠKOLA

Jem iné realizuje projekt SKUTOČNE ZDRAVÁ ŠKOLA

Share Button

Základnou ideKluk_s_jablkemou projektu Skutočne Zdravá Škola je presadenie zdravšieho stravovania detí na školách a v školských jedálňach a zvýšenie záujmu rodičov o školskú stravu. Hlavným cieľom projektu z dlhodobého hľadiska je motivovať, vzdelávať a usmerňovať zainteresované skupiny. Aktívnym zapojením rodičov, detí, pedagógov sa zvýši povedomie o potrebe zmeny v stravovaní.

Zapojte i vašu školu do projektu

Ak máte chuť, elán, energiu, podporu od vedenia školy i ďalších aktívnych rodičov, môžete už od decembra 2015 zaregistrovať školu do projektu na web stránke www.skutocnezdravaskola.sk

Do projektu sa môže zapojiť ktorákoľvek škola so svojimi deťmi a učiteľmi, ktorísi uvedomujú, že strava má veľký vplyv na správanie sa a sústredenie sa detí. My sme tu na to, aby sme im pomohli spraviť prvý krok k celkovej zmene. V počiatočnej fáze vyberieme určité množstvo škôl12465798_1117762711567086_8879845519050521804_o, ktorým pomôžeme splniť čo najviac kritérií na získanie certifikátu.“

Výsledkom vášho snaženia bude udelenie certifikátu, ktorý zvýši kredit vašej školy. Podmienky pre udelenie certifikátu Skutočne zdravá škola majú tri úrovne: bronzovú, striebornú a zlatú. Každá z nich obsahuje špecifický súbor kritérií, ktoré musí škola splniť.

Jednotlivé kritériá sa týkajú štyroch okruhov:

  • Angažovanosť a kultúra stravovania
  • Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu
  • Vzdelávanie o jedle a stravovaní
  • Miestne spoločenstvo a spolupráca

Na prvý pohľad jednotlivé okruhy možno veľa nenapovedia, nemusíte sa však obávať. Organizátori každej škole poskytnú všetky potrebné materiály, inštrukcie i návody ako jednotlivé kritériá naplniť.

Bronzový certifikát = najnižšia možná úroveň

Najnižšia možná úroveň, ktorú môže škola za jednotlivé aktivity dosiahnuť je BRONZOVÁ. Základným predpokladom dosiahnutia tejto úrovne je naplnenie požiadavky ponúkať v školskej jedálni sezónne pokrmy pripravené minimálne zo 75 % z čerstvých surovín. Je tiež potrebná kooperácia rodičov a žiakov prostredníctvom tzv. akčnej skupiny pre zdravé stravovanie. Ďalším článkom je škola, ktorá poskytuje žiakom vzdelávacie aktivity v oblasti prípravy jedál a robí prvé kroky k vytvoreniu školskej zeleninovej záhrady.

Konkrétne tipy na plnenie kritérií

Ako jednotlivé požadované kritériá naplniť je na kreativite všetkých zapojených účastníkov. Nápaditosť a konkrétna realizácia je skutočne len na vás a vašej škole. Môže to fungovať napríklad takto:

  1. Okruh – angažovanosť a kultúra stravovania

Založíte si akčnú skupinu pre zdravé stravovanie, ktorá vyhodnotí kultúru stravovania v škole a na základe toho si stanoví ďalšie ak12039076_1117768264899864_5148075856573207149_otivity a ciele. Priebežne môžete monitorovať počet stravujúcich sa detí a realizovať aktivity, ktoré by viedli k ich zvýšeniu. Urobte súťaž o najlepší nápad, ktorý pritiahne viac stravníkov. Pripravte návrhy na zvýšenie kultúry stravovania. Napríklad vyrobte stojany na servítky, vyzdobte jedáleň vlastnoručne vytvorenými obrazmi. Skúste zabezpečiť nové obrusy, látkové prestieranie. Atmosféru dotvoria živé kvety. Pripravte si pre ďalších rodičov prezentáciu o jednotlivých podávaných jedlách a spojte ju s ochutnávkou.

Pozitívnu a pokojnú atmosféru v jedálni môže navodiť i príjemná hudba. Ak do projektu zapojíte čo najviac žiakov, môžete ich osloviť so žiadosťou o podnetné návrhy, z ktorých najlepšie začnete realizovať. Veľa aktivít z tejto kategórie budú vedieť zrealizovať samotné deti. Vy ako rodičia im môžete pomôcť napríklad s finančnou podporou. Všetky tieto drobnosti zvýšia kultúru stravovania detí.

  1. okruh = Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu

Táto kategória je prevažne záležitosťou samotnej kuchyne a jej pracovníkov. MôHolka_s_mrkvi_lopatkoužu začať napríklad výrazným obmedzením používania polotovarov, uprednostňovaním mäsa so slovenským pôvodom, znížením používania nežiaducich prísad. Dôležitou a pomerne jednoducho realizovateľnou aktivitou je dodržiavanie pitného režimu. Škola zabezpečí dostupnosť k pitnej vode počas celého dňa pre všetkých.

  1. okruh = Vzdelávanie o jedle a stravovaní

Témou zdravého stravovania môžete popretkávať rôzne aktivity realizované počas celého školského roka. Školské i mimoškolské aktivity sa môžu niesť v tomto duchu, napríklad pitný režim ako súčasť športových podujatí, krúžok o zdravom varení alebo záhradkárčení pre všetky deti. Vybudovanie vlastnej školskej záhrady v spolupráci s miestnymi podnikateľmi, ktorí môžu škole pomôcť finančne. Organizovanie výletov a exkurzií do okolitých fariem či k miestnym pestovateľom.

  1. okruh = Miestne spoločenstvo a spolupráca

Môžete napríklad zorganizovať nejakú verejnú akciu, informovať i susedné školy o svojich aktivitách, zapojiť ďalších rodičov do konkrétnych činností.

Takéto aktivity vám zabezpečia dosiahnutie bronzovej úrovne, čo je predpokladom k tomu, aby ste sa mohli naďalej zlepšovať a siahať na úroveň striebornú. A to ste už iba krôčik od tej zlatej. Už dosiahnutie prvej úrovne vám zabezpečí zaradenie školy do siete Skutočne zdravých škôl.

Prečo sa zapojiť?

Okrem osvety v oblasti stravovania sa deti spoja a utužia svoj kolektív pri plnení jednotlivých úloh a výsledkom bude ozdravená školská jedáleň a škola s certifikátom, ktorý zvýši jej kredit.

Celý projekt Skutočne zdravá škola je založený na ochote urobiť niečo viac a pomôcť k dosiahnutiu, v tomto prípade zdravého cieľa. Primárnym cieľom tohto projektu je podľa Anety Orosiovej „vytvorenie alternatívy k normám s10502048_1441903909463215_4691926239352389974_no zdravými receptami, ktoré spĺňajú požiadavky upravenej vyhlášky. Ide predovšetkým o náhradu bielej múky celozrnnou, dodávanie väčšieho množstva sezónnej zeleniny a ovocia, používanie čerstvých potravín prostredníctvom pravidelného zásobovania a nevytváranie si veľkých skladových zásob, napríklad mrazených potravín. Namiesto sladených nápojov ponúkanie nesladených alebo čistej vody, zníženie množstva cukrov z nakupovaných polotovarov. Rovnako navrhujeme, aby sa v jedálničku objavovalo viac rastlinných ako živočíšnych bielkovín, napríklad strukoviny. Pokiaľ možno, vyradenie GMO potravín, umelých sladidiel a zvýrazňovačov chuti z jedálogo_frd_svk_emaillneho lístka.“

zdroj: časopis Mama a ja a Skutočne zdravá škola

autor článku: Milan Očenáš

autor fotografií: Nalim Saneco

www.jemine.sk

2751 Zobrazené celkovo 2 Zobrazené dnes