pondelok , 1 jún 2020
Domov > Katalóg terapeutov a firiem

Katalóg terapeutov a firiem

Share Button

Gestalt psychoterapia

Gestalt terapia (gestalt-osobnosť, celistvá bytosť) je metóda osobného rastu prostredníctvom sebauvedomenia. Myšlienky, pocity a činy súvisia s celou osobnosťou. Ak človek neprežíva nejakú udalosť ako celá osobnosť, je skúsenosť neúplná a výsledkom je vnútorný konflikt, ktorý vedie človeka k nesprávnym reakciám. Gestalt terapia sa pokúša nesprávne reakcie napraviť tým, že klientovi radí, aby neanalyzoval minulosť, ale videl svoj život jasno a uvedomil si, čo od neho chce. Dôležité je vedieť oceniť vlastnú hodnotu a cítiť sa slobodne. Na svete nie sme preto, aby sme žili podľa očakávaní druhých. Terapia je vhodná pre ľudí, ktorí trpia úzkosťou, strávia veľa času hodnotením toho, čo urobili, tažšie vychádzaju s ľuďmi a nevedia si s nimi vytvoriť blízky vzťah. Cieľom Gestalt terapie je, aby si klient uvedomil, ako jeho nesprávne vzorce myslenia a správania blokujú jeho cítenie a konanie. Terapeut sa klienta snaží priviesť k takémuto uvedomeniu prostredníctvom dialógu medzi nim a klientom. Nesnaží sa klienta zmeniť, ale pokúša sa ho navigovať na cestu uvedomenia si, čo vlastne chce a potrebuje a ako by to mohol dosiahnuť.
Momentálne sa žiadna firma v katalógu nenachádza.