utorok , 28 september 2021
Domov > Články > Alena Wagnerová: Ako žiť na vlnách šťastných náhod

Alena Wagnerová: Ako žiť na vlnách šťastných náhod

Share Button

Al_2014O sebaliečení. O našom vyššom JA. O vibráciách. O Zemi v dimenzii 5D. O indigových deťoch. Už sme tu mali niekoľko krásnych rozhovorov, ale dnes vám odporúčam čítať pozorne až do konca. „V dnešnej dobe, kedy sa čas zrýchľuje, vibrácie Zeme zvyšujú a preťaženosť v práci kulminuje, je mimoriadne dôležité nájsť si čas na energetickú očistu tela, emócií a psychiky, lebo všetky prežité trápenia, starosti a postoje sa nám ukladajú do svalov, čakier, meridiánov, buniek tela a vyčkávajú svoju “inkubačnú” dobu, kedy prepuknú do rôznych chorôb. Toto štádium je na vyliečenie najľahšie. Keď však musí nastúpiť farmácia, človek sa dostáva do pasce, možno až celoživotnej. Keď musia nastúpiť chirurgovia, znamená to, že človek premeškal veľmi veľa varovných signálov, ktoré mu telo poslalo dávno predtým, ako to vzdalo…“
Prinášame vám veľmi zaujímavý rozhovor s charizmatickou Alenou Wagnerovou, zakladateľkou OÁZY HARMÓNIE. Služby, ktoré ponúka, majú spoločný menovateľ harmónia tela a duše, ktoré by mali spolu súznieť. Ako sama hovorí, komu sa to darí, nazývame ho zdravým a šťastným človekom…

Ako vznikla krásna myšlienka Oáza harmónie? Ktorý bol ten kľúčový moment, ktorý Vám zmenil život?

Tak krásne poeticky ste položili svoju otázku, až sa mi ťažko odpovedá pravdivo – a pragmaticky. 🙂 Ja som sa totiž musela zmeniť… Život so svojimi riadenými „náhodami“ ma donútil hlboko prehodnotiť, kto som, kam kráčam, čo je moja misia. Z človeka, ktorý dosahoval úspechy v kariernom rebríčku, sa stala vyhorená troska bez partnera, detí a so smrteľnou chorobou. Ťažké situácie, ktorými som v živote prechádzala, ma nútili klásť si otázky, hľadať odpovede, rady, a tak som veľa čítala knihy o sebarozvoji, zúčastňovala sa prednášok, zážitkových seminárov, kurzov a meditovala som, trávila čas denne osamote v lese. Dostávala som znamenia, vedenie zhora a postupne sa mi otváralo mimozmyslové vnímanie. A podarilo sa mi prejsť „skúškami“, dosiahnuť plné zdravie, pochopiť princíp chorôb a nielen chorôb, dať si do poriadku osobný život. Vlastne, všetko ťažké, čím som prechádzala, ma donútilo zmapovať danú životnú oblasť, pochopiť a posunúť sa. Akoby ma to celý život pripravovalo na problémy mojich budúcich klientov – či už zdravotné, vzťahové, pracovné – aby som im dokázala pomôcť. Založenie Oázy harmónie som dostala „odporučené zhora“, ako svoju pravú misiu duše – pomoc druhým. Nejakú dobu som toto „nariadenie“ predýchavala a pochybovačne odďalovala svoju radikálnu zmenu profesie. Ale často aj dnes, po rokoch fungovania Oázy harmónie, keď odíde odo mňa klient, ktorý je nielen vyliečený, ale aj žiari, lebo jeho život plynie „na vlnách šťastných náhod“, vtisnú sa mi do očí slzy dojatia a ďakujem, že ma vyššie sily do tohto pochopenia mojej misie „dokopali“…

Aké terapie a masáže ponúkate vrámci Oázy Harmónie? Aké výsledky je možné týmito terapiami dosiahnuť?

Sú to natural procedúry, ktoré vedia dať do poriadku kompletne celého „človeka“. Teda masáže na stuhnuté svalstvo, chrbticu a kĺby (Dornova metóda, Breussova masáž), zoštíhlenie a odcelulitídovanie (Body basic), omladenie v tvári, terapia pre choré orgány, zdiagnostikovanie a nastavenie správneho pomeru minerálov v tele, spriechodnenie zablokovanej energie, riešenie emocionálnych a psychickýché problémov, životne komplikovaných situácií, vzťahových problémov, záležitostí, ktorých príčina je na úrovni ducha. Tiež môj koučing – individuálny prístup ku klientom, ktorí sa zaujímajú a týka sa ich súčasné transformačné obdobie – prechod Zeme do vyšších vibrácii. Zakladám si na tom, že všetko sú procedúry bez použitia elektrického prúdu na/do tela. Ťažiskovou metódou, s ktorou pracujem, a ktorou je možné komplexne vyriešiť všetky problémy človeka, je hĺbková bunková terapia pomocou zvukových ladičiek. Zvyčajne klient príde za mnou s kombináciou problémov zdravotných, aj životných, a ukáže sa, že spolu súvisia. Pretože akákoľvek disharmónia v človeku sa najprv manifestuje problémami vo vzťahoch, potom sa k tomu pridávajú finančné problémy a nakoniec sa to „zaklincuje“ poškodeným zdravím. Zvyčajne, rovnaká príčina na začiatku reťazca, doteraz nevyriešená, sa vystupňuje do totálneho životného kolapsu na všetkých úrovniach. Má to logiku. Nielen tú z Murphyho zákonov schválnosti: „ Na posr….aj záchod padne“ …:) Je v tom vyšší zákon harmónie.

V Oáze harmónie ponúkam predaj aj požičiavanie ladičiek a kurzy, ako ich používať, workshopy sebaliečenia, zoštíhlenia či omladenia. Mám vo svojej výbave okolo 100 druhov ladičiek, každá je na niečo iné, ale spoločné majú, že dávajú do poriadku nielen naše hrubohmotné telo, ale i jemnohmotné telá (auru).

Hĺbková bunková terapia pomocou zvukových ladičiek – je u nás málo známa. Ako to funguje?

Na rozdiel od u nás známejšej muzikoterapie – kde hudba vstupuje do tela sluchovým orgánom a ďalej ju mozog spracováva do našich pocitov – terapeutické ladičky pracujú priamo s bunkami tela. Prakticky je možné vyliečiť akúkoľvek chorobu, aj tú, ktorú západná medicína ešte neobjavila, resp. nedala jej meno. Ladičky dokážu vyliečiť choroby tráviaceho systému, dýchacieho, obehového, močového, reprodukčného, endokrinného, imunitného, choroby a bolesti svalov, kĺbov, kostí, chrbtice, kože, nervov, hlavy, krvi…a aj strašiaka dnešnej doby – rakovinu. Je to možné preto, lebo zvukové vlny sa prenášajú cez tkanivo, kosti, bunky, orgány, a preto, že voda, ktorá nás tvorí z prevažnej časti, je dokonalým vodičom. Sme ako zvláštny hudobný nástroj. Choroba znamená nesprávnu frekvenciu tela (“rozladenie“) a liečebný zákrok ladičkami znamená zmenu frekvencie tela na správnu (teda “naladenie“). Každý atóm, orgán, každá častica, bunka, tkanivo neustále vysiela duchovné, fyzické, emocionálne a myšlienkové vlny. Zvuk človeku pomáha uvoľňovať nervy, potlačené energie, negatívne emócie, napätie z vyčerpanej energie, vytvára endorfíny, čistí mentálny a emocionálny systém. Po takomto dôkladnom odblokovaní je telo schopné samoliečiaceho procesu.

Na Kirlianových fotografiách vidno, aký výrazný vplyv má zvuk/tón na bunky nášho tela. Pod vplyvom tónu, ktorý vychádza z terapeutickej ladičky, ktorá je rozozvučaná v tesnej blízkosti tela, cca 1 cm, sa bunka otvára, ožíva. Chorá bunka sa stáva schopnou samoliečivého procesu.

bunka_bez_zvukubunka_so_zvukom

Zdravá bunka bez zvuku             Zdravá bunka so zvukom

Je to odlišný pohľad na fungovanie tela, ako sme zvyknutí cez prizmu západnej medicíny. Tá považuje telo za chemicko-biologickú fabriku. Čo samozrejme nie je nesprávny pohľad, ale je obmedzený. Liečenie ladičkami prebieha vo viacerých úrovniach, a to nielen v úrovni TELO, ale aj v úrovni MYSEĽ a DUŠA. A bez negatívnych vedľajších účinkov, aké majú farmaceutické lieky – viď. príbalový letáčik každého lieku.

Ladičky majú tú výhodu, že sú použiteľné aj v domácich podmienkach pre samoliečenie seba a rodinných príslušníkov, a to jednoducho, bez nutnosti zdĺhavého študovania odboru.

ilustracne_foto_ladicky-pasilustracne_foto_ladicky-pas2

Súvisia naše choroby s našimi emóciami?
Áno, aj.

155_5585155_5586

Ilustrácia: M.Paloučková

Na obrázkoch môžeme vidieť rozdiel v aure človeka harmonického/zdravého (vľavo) a človeka neharmonického/chorého (vpravo). Takto vidia jasnovidci a zrejme aj niektoré zvieratá. Tie zhluky „čiernych chumáčov“ okolo tela sú negatívna energia, ktorá sa vytvorila z negatívnych myšlienok, postojov, emócií vlastných či cudzích. Pozor, negatívne emócie nie sú len agresívne – smerom von, k druhým (zlosť, nenávisť, útočná kritika…), ale sú aj pasívne – smerom dnu, k sebe (strach, smútok, sklamanie, beznádej, zúfalstvo, obavy, neistota, a pod.) A tiež nám niekto môže vyslať svoju nenávisť, ktorá sa rovnako „prilepí“ do nášho obalu. V tejto zatiaľ nehmotnej podobe ovplyvňujú čierne chumáče náš život negatívnym spôsobom. Na základe Zákona príťažlivosti – podobné podobným – prichádzajú nám do života kolízne situácie. A keď nie sú chumáče čistené, tak za 2-5 rokov sa čierna energia z obalu človeka „otláča“ do jeho tela, teda materializuje sa do choroby. Až v tomto štádiu zachytialekári západnej medicíny disharmóniu človeka a riešia to chemickou cestou alebo chirurgickou – ale len v tele, teda v hmote. Disharmónia energetická však ostáva v obale okolo človeka a sa správa ako predloha, či akási formička a hľadá si cestu, ako sa prejaviť v materiálnom svete, či už znovu ako choroba, alebo ako život plný problémov, vzťahových konfliktov, či nešťastných náhod, či neúspešných akcií.

Zvyčajne choroba sadne na najslabší orgán, alebo orgán, ktorý je podľa astrologického znamenia ako prvý ohroziteľný, alebo na orgán podľa rodových predispozícií. Alebo sa uplatní zásada etikoterapie, podľa ktorej je každý orgán nositeľom nejakej emočno-postojovej kvality. Napríklad pečeň – sídlo hnevu, obličky – partnerské problémy, slinivka – málo radosti v živote apod. Vyliečiť chorobu trvale, znamená aj vyčistiť energetické pole človeka a jeho emócie a životné postoje, inak sa choroba opäť vráti. Vôbec zmysel, podstata choroby je upozorniť človeka na myšlienkovo-emočnú disharmóniu v ňom samom. Je to ako červená kontrolka na palubovke auta – napr. nemáš olej. Nuž a keď ja vyšraubujem červenú žiarovku, aby ma neznervózňovala a jazdím ďalej, motor sa mi zadrie a generálna oprava auta ma bude stáť ďaleko viac, ak vôbec auto niekto spojazdní. V preklade – ak nevenujem pozornosť príznakom tela, nezamýšľam sa nad príčinou svojej choroby a neodstránim ju, nezmením svoj disharmonický postoj, tak ma to s najväčšou pravdepodobnosťou dovedie do farmaceutickej pasce, lebo každý liek má vedľajšie účinky a neskôr budem musieť brať lieky na choroby, ktoré sa mi vytvorili z vedľajších účinkov užívaných liekov…

Organizujete pravidelné štvrtkové stretnutie pre verejnosť v Bratislave, kde sa venujete témam ako OM-healing, Deeksha, kurz sebaliečenia a zdieľanie zážitkov prechodového obdobia z 3D do 5D. Pre mnohých sú tieto pojmy neznáme. Čo presne znamenajú?

OM-healing a Deeksha sú techniky podobné skupinovej meditácii, ale určené širokej verejnosti akéhokoľvek vierovyznania, aj bez. Boli „vymyslené“ resp. „odtajnené“ práve pre toto prechodové obdobie z 3D do 5D, teda obdobie zvyšovania vibrácii Zeme, kedy je potrebné pomôcť aj našim telám a vedomiu previbrovať vyššie, očistiť sa a očistiť aj prostredie od energetického znečistenia. Nie je tajomstvom, že Zem/Gaia má svojské metódy očistenia sa, keď ľudské negatívne vyčíňanie je už pre ňu neúnosné, napríklad potopenie kontinentu (Atlantída), zemetrasenia, sopečná činnosť, povodne, doba ľadová… Pri OM-healingu sa práve táto energetická špina okolo nás vytvorená z rôznych ťažkých situácii čistí, aby to nemusela Zem robiť za nás (a bez nás…). Technicky OM-healing vyzerá tak, že účastníci sedia v 2-itom kruhu a len hmmmmkajú OM. O ostatné je postarané automaticky. Ako odmenu za prácu pre spoločné blaho dostávajú vlastné zdravé telo. Po takomto 45 minútovom energetickom navibrovaní sa vlastným tónom zvnútra tela si prikladajú ruky na choré či boľavé časti tela a pociťujú úľavu, choroby odchádzajú.

Deeksha je technika, ktorá zvyšuje vibrácie vedomia a bezpodmienečnej lásky, akú je schopný vyžiariť človek. To je výbava potrebná pre nový vek, s ktorou sa automaticky rodia indigové, krištáľové, dúhové, diamantové deti. My skôr narodení to musíme dohnať takto „umelo“, pomocou tejto špeciálnej techniky. Deeksha tiež eliminuje alebo odpája nás od umelo vytvoreného strachu, ktorý je ako vírus okolo celej planéty. Vznikajú z neho ďalšie negatívne energie, reakcie, zoskupenia, konflikty, vojny. Pretože tieto štvrtkové večery som poňala ako moju charitu voči ľuďom, vstupné je dobrovoľné. Teda „zdarma“ má účastník možnosť dozvedieť sa, ako sa sám liečiť pomocou terapeutických ladičiek. Počas večera môže tak urobiť za mojej individuálnej asistencie. V časti diskusia si rozprávame, čo sa komu udialo na poli „náhod“. Ako sa nám darí vymaniť sa z problémov, s ktorými každý na začiatku prišiel a po nejakom čase navštevovania Harmonických štvrtkov v Oáze harmónie sa začali diať synchronizácie – čo sú šťastné náhody, ktoré akoby samé od seba urobili obrat z ťažkej situácie. Samozrejme, nikto nie je nútený sa spovedať verejne, ak nechce. Tak len načúva príbehom mojim, či iných zdieľajúcich, a sú pre neho motiváciou. Takže 3D je nazývaný tento svet, toto obdobie, ktoré sme doteraz žili a žijeme, 5D je nazývané nové nadchádzajúce obdobie.

Zem sa dimenzionálne posúva. Ako bude vyzerať náš život v 5D?

Z vonkajšieho pohľadu – teda ohľadom použitia techniky, surovinových zdrojov, ekonomického systému, voľnej energie, nových zákonov kvantovej fyziky – neviem. Ale viem zodpovedať, na akých princípoch budeme fungovať vnútorne a od toho sa odvinie vonkajšia štruktúra. Najdôležitejší bude vnútorný stav mysle a emócií – dokonalá vysokovibračná harmónia, ktorá vytvorí veľmi silné energetické pole, ktoré spolu s myšlienkovým zámerom dokáže vygenerovať želanú situáciu v prospech všetkých alebo neskôr priamo stvoriť nejaký materiálny objekt. Viete, keď poviem – harmónia v sebe – väčšina ľudí si pomyslí: „Aaa – takže nečinná nuda…stagnácia bez ambícií…“ Lenže sa netrafili, to nie je ono. Ten stav harmónie je podobný, ako keď sa zamilujeme a druhá strana nám práve potvrdila, že aj on/ona do nás. Je v tom túžba, ktorá je zároveň naplnená a akési sebapotvrdenie, že som skvelá/ý, hodná/ý lásky a všetko v živote je perfektné, práve také, aké je, teraz. To je tá dokonalá vysokovibračná harmónia, o ktorej hovorím. A keď v takomto emočnom stave spokojnosti si človek niečo zapraje, alebo si zadá cieľ, ktorý by chcel dosiahnuť, jeho prianie bude vyžiarené do akoby internetovej siete tvorenej z ľudí a okamžite sa spáruje DOPYT a PONUKA. Myslím si, že v 5D budeme mať všetci uspokojené základné potreby prežitia a budeme sa venovať už len životnej nadstavbe. Zrejme to budú nejaké spoločné projekty tvorenia, objavovania nových možností, každý podľa svojej špeciálnej misie duše, o ktorej teraz ani netušíme.

Doteraz tisícročia sme žili v 3D, kde hmota ovládala ducha. V 5D sa to otočí, duch ovládne hmotu. To znamená, doteraz všetko hmotné na Zemi sme mohli len pretvoriť, nie vytvoriť, a naše myšlienky a emócie boli súkromnou záležitosťou každého. Duchovnosť bola len v úrovni filozofického názoru alebo rôznych náboženských zvyklostí, dogiem. Nemala energetickú silu. Možno len pár tibetských mníchov dokázalo robiť zázraky svojou mysľou – energiou.
Pre niektorých z nás je toto nepredstaviteľná chiméra. Ale pozrime sa späť niekoľko tisíc rokov do histórie – všetko sa zjemňuje. V kresťanstve v Starom zákone bolo pravidlo „oko za oko, zub za zub“, teda nezlinčovať agresora, nevrátiť mu viac, ako nám ublížil. Nový zákon priniesol odporučenie jemnejšieho medziľudského správania sa – lásku k blížnemu, aj nepriateľovi, nevracať mu údery, nehrať sa na pomstivého kata, ale odovzdať v modlitbe nespravodlivosť na riešenie do Božských rúk. Myslím ale, že dodržiavanie kresťanského Desatora je stále málo pre život v 5D. Pretože Desatoro hovorí o činoch, a my nebudeme smieť ani len pomyslieť, ani pocítíť zlobu voči blížnemu svojmu, lebo myšlienky a emócie sa stanú rovnako účinné, ako činy. Teda mohli by sme už len myšlienkou zabiť. Preto podmienky kladené na nás pre život v 5D sú: dokonalé ovládanie mysle a emócií, absolútna eliminácia negativity. Ono ani nebude treba reagovať negatívne, lebo celospoločenský systém bude férový a priateľský, nikto nebude mať dôvod nahnevane reagovať na niekoho, lebo nikto nebude robiť druhému zle. Okamžite by táto vyslaná negativita explodovala ešte v tele svojho pôvodcu, teda by sa obrátila proti nemu samému.

Teraz tu máme prechodné transformačné obdobie z 3D do 5D. Vo zvyšujúcich sa vibráciach Zeme sa bude rýchlo zhmotňovat/priťahovať to, čo si nosíme v hlavách, či vedome alebo podvedome, a nízko-vibračné emócie ako strach, hnev, nenávisť, pocit viny, nasatá ľútosť, bezmocnosť a pod. sa budú zrýchlene materializovať do podoby chorôb a nepríjemných situácií. Malo by sa postupne rúcať všetko, čo nestojí na čistých základoch. Vyzerá to, že ľudia sa budú polarizovať do skupin:

1. skupina: šťastní, zdraví, úspešní, bohatí (MAJÚ VŠETKO)

2. skupina: nešťastní, chorí, neúspešní, chudobní (NEMAJÚ NIČ)

Ti prví budú tí, čo majú vyčistené všetky emočné zranenia, zrušené skryté deštrukčné programy podvedomia, priechodné energetické dráhy v tele, bezpodmienečnú všeobjímajúcu lásku v srdci, vysoké vibrácie vedomia. Ti druhí nemusia byť a priori zlí, len nepochopili zmenu princípu fungovania sveta, nevyčistili sa, produkujú naďalej negatívne emócie a myšlienky, ktoré sa im veľmi rýchlo vracajú v podobe skutočných životných problémov. Teda príde ku očividnému priamemu prepojeniu – aký životný postoj, taký život.

Teším sa, že môžem potvrdiť na príbehoch mojich klientov, že ide žiť už teraz, v objektívne ťažkých celospoločenských podmienkach, princípmi 5D. A za odmenu ich život unáša na vlnách šťastných náhod. Dá sa to, len je treba neustále tvoriť vo svojom srdci spomínanú zamilovanosť. Bez ohľadu na partnerský stav. Volá sa to bezpodmienečná láska k životu samému. Je to ťažké, ja viem, aj ja som si tým prešla. Ale ťažké je to len na začiatku úsilia. Po čase sa už nebudete chcieť vrátiť ku svojmu starému spôsobu vnímania.

V poslednom období sa rodí generácia indigových, krištáľových a dúhových detí. Aká je ich misia a kam ako ľudstvo smerujeme?
Ano, na internete aj v literatúre sa môžeme dozvedieť, že ako prvé sa rodili indigové deti okolo 70-tych rokov minulého storočia. Boli to priekopníci – rebeli voči starým skostnateným spoločenským zvyklostiam, ktoré nemajú miesto v nadchádzajúcej novej dobe 5D. Ďalšie generácie detí kristáľových, diamantových, dúhových už boli jemnejšie a jemnejšie vo svojich prejavoch, a tiež senzitívnejšie na energie. Zvyčajne sú vegetariánmi z princípu, že zabíjanie zvierat človekom je barbarstvo. Vôbec ich názory na život sú čisté a plné informácií, ktoré sa nemali kde a od koho naučiť. Proste to intuitívne vedia. Poznajú, kde je pravda a kde polopravda, pokrytectvo, pretvárka, nesprávne princípy. Priťahuje ich príroda, minerálna ríša. Majú vyššie vibrácie vedomia, ako bežní ľudia. Ich poslaním je pomôcť planéte a ľudstvu previbrovať do vyšších vibrácií, ktoré sú potrebné pre život v 5D. V tomto období už len tým, že sú a vyžarujú pozitivitu a vysoké vibrácie vedomia. Tie sa ako pochodeň zapaľujú a šíria u ľudí v ich okolí, najprv v rodine. Tu však je dobré poznamenať, že veľa z týchto detí skončilo tragicky. Zvyčajne nepochopením ich vlastných rodičov, ktorí prejav inakosti svojich detí vyhodnotili ako psychickú poruchu, a následne psychiatri im to potvrdili a zaškatuľkovali pod syndróm ADHD – poruchu pozornosti. Tieto tieto ostali zlomené, mnohé pod psychofarmakami, že sa už nedokázali prebudiť do svojho poslania duše. Mnohé z nich sa rozhodli podvedome – na úrovni duše – vzdať svojho života, teda odísť z tohto sveta nejakou smrteľnou chorobou, pretože narazili na neprekonateľné prekážky, neschopnosť zmeny pohľadu svojich rodičov. A mnohé sa rodia práve do rodín ťažko karmicky zaťažených, aby natiahli na seba už pri narodení rodovú karmu a očistili ju. Takže sa trápia chorobami a zlými medziľudskými vzťahmi v rodine. Tieto deti boli zoslané ako naši záchrancovia a svetelné majáky, aby nás doviedli ku správnym princípom života na Zemi, ktoré predstavuje 5D. Avšak zdá sa, že niekedy aj záchranári potrebujú zachrániť…

Fungujeme na úrovni určitých vibrácií, ktoré vysielame. Ako to celé funguje? Je možné udržať sa trvalo vo vysokých vibráciach? 

Gary Young viedol výskum s Bruce Tania , vynálezcom prvého frekvenčného monitora, a uvádzajú, že normálny frekvenčný rozsah ľudského tela sa pohybuje medzi 62 až 68 MHz. Ak frekvencie klesnú pod túto hranicu, jednotlivec sa stáva kandidátom pre chorobu. Napríklad, prechladnutie sa objaví na 58 MHz, príznaky chrípky na 57 MHz, candida na 55 MHz, rakovina pri 42 MHz… Jednoducho povedané, ak dokážeme udržať frekvencie mysle a emócií dostatočne vysoké a orgány tela dobre okysličené, budeme bez chorôb. Čím vyššia je frekvencia, tým viac životnej sily človek má. Viac životnej sily znamená lepšie zdravie. Pojem životná sila nie je nič nové v histórii. V Číne sa nazýva Chi, v Japonsku Ki, v Indii Prána. Každá z týchto kultúr vyvinula komplikované spôsoby, ako pomôcť ľuďom zvýšiť množstvo životnej sily, ktoré majú vo vnútri ich tiel. Gary Young a Bruce Tania pokračovali vo výskume, ako zvýšiť životnú silu u ľudí, skúmali, čo z jedla a vôní to dokáže zabezpečiť. Zistili, že jedlo z konzeriev má nulové MHz, čerstvé produkty len 15 MHz, suché byliny 12 až 22 MHz, čerstvé bylinky 20 až 27 MHz. Teda potravinami, čo aj čerstvými, nedokážeme pozdvihnúť frekvenciu tela nad bežnú hranicu 68 Mhz. Silice (až tu začína liečebný efekt) začínajú svoje pôsobenie na 52 MHz a idú vysoko až ku 320 MHz, čo je frekvencia ružového oleja. To vysvetľuje, prečo sa esenciálne oleje sa používajú už tisíce rokov pri liečbe fyzických a psychických ochorení .

My si však dokážeme zdvihnúť vlastné frekvencie zvnútra seba. A to pozitívnymi emóciami.
Robert Tennyson Stevens popisuje v harmonickej škále emócií, ktoré emócie sú vysoko frekvenčné, ktoré nízko. Najvyššou frekvenciou je bezpodmienečná láska. To je nekonečne vysoká frekvencia, podstatne vyššia ako frekvencia ružového oleja. Entuziasmus a radosť sú tiež v kategórii vysokých vibrácií. Nižšie nasleduje bolesť emočná a fyzická, po ktorej ide hnev. Po ňom strach, potom žiaľ, apatia, bezmocnosť. Posledná, najnižšia, je bezvedomie (vo význame, že to už je veľmi zle, keď máme blokované vedomie, a pritom sme žijúci vo fyzickom tele.) To znamená, ak zažívame čokoľvek nižšie ako spokojnosť a vyrovnanosť v akejkoľvek oblasti života (menej ako 68 MHz), tak bežíme práve v ústrety chorobe. Preto, ak chceme byť zdraví, musíme vedome držať vlastné emočné frekvencie vysoké.

 Plní naša duša určitú misiu, alebo máme slobodnú voľbu?

Odpoveď je: Aj aj. Duša si pred narodením stanoví nejakú misiu, zámer, čo chce dosiahnuť na ceste svojej evolúcie a zadá si nejaké medzníky – napr. osudové karmické stretnutia, ku ktorým určite musí dôjsť v živote. Nachystá si aj alternatívy pre prípad rôznych rôzhodnutí sa v tele človeka. A hra menom život sa spustí. Človek už pristupuje so slobodnou voľbou k zvládaniu týchto prekážok. Slobodnú vôľu máme, aby sme sa slobodne rozhodli, či vôbec na nejakú misiu duše budeme veriť alebo to odignorujeme. Slobodnú vôľu máme v tom, či sa teraz alebo až neskôr budeme zaujímať o svoje poslanie tu na Zemi. Slobodnú vôľu máme, aby sme zvolili, či pôjdeme životom čestne–bezchybne-priamo alebo nečestne-s chybami-okľukou. Oboje má výhody. To druhé je plné skúseností, čo aj bolestivých, ktoré sú odovzdávané do databanky Zeme, Univerza a slúžia ako príkladová učebnica pre iných, či kronika udalostí. Máme slobodnú vôľu, či sa budeme spoliehať len na schopnosti seba ako človeka, alebo požiadame o pomoc vyššie sily/Boha.

V tomto období sú vtelené duše rôzneho pôvodu, aj veľmi vyspelé, nezaťažené a už múdre. Tie prišli zachraňovať iných a učiť sa, ako učiť. U nich je tesnejšie prepojená misia duše s ich slobodnou vôľou.

Na akom princípe funguje sebaliečenie? Môže sa každý človek liečiť sám?

Nikoho neprekvapuje, ze porezaný prst sa sám zahojí, že zlomená kosť dorastie. Ale sebavyliečenie vzbudzuje údiv, dokonca podozrenie z výmyslu. Pýtate sa, prečo sa naše telo automaticky nevylieči z každej choroby? Nuž, lebo má prekážky, ktoré to sťažujú alebo úplne zabraňujú. Je to ako prisypávať si špinu do otvorenej rany alebo vystavovať ju záťaži, pričom si zakaždým strhneme chrastku. Takže odpoveď je: sebaliečenie funguje automaticky tak ako dýchanie alebo tlkot srdca či iné životné funkcie. My len musíme odstrániť blokády. Zvyčajne tie blokády sú v našich životných návykoch, postojoch, negatívnych emóciach, a povedzme si úprimne, vo farmácii. Pretože každý liek má vedľajšie negatívne účinky. Keď začnete brať liek napríklad na žalúdok, lebo žijete v strese, tak po čase možno bolesti žalúdka ustúpia, ale musíte začať brať liek na vysoký krvný tlak, lebo blokáda vytvorená nesprávnym životným štýlom sa presunula inam, respektíve vedľajšie účinky liekov sa postarali o to, aby sa pokazilo v tele niečo ďalšie. Potom sa pridajú lieky na utíšenie bolesti, psychiky, potom na kĺby, potom na pečeň…atď. Takže celý organizmus je rozbitý, nič v harmónii, nič vyliečené, len potlačené príznaky chorôb. A prvotná príčina, pre ktorú človek navštívil lekára, je neodstránená. Len je to všetko celé zamotané ešte viac, príčina pomiešaná s dôsledkami. A tak sa človek dostáva do pasce, možno až celoživotnej.

Terapeutické ladičky sú jedným z úspešných nástrojov sebaliečenia. A ako sa sebaliečiť – odstraňovať blokády v sebe – sa dá naučiť v Oáze harmónie, či už na Harmonických štvrtkoch, alebo kurzoch sebaliečenia alebo individuálnych stretnutiach.

Na Vašej stránke ste spomínali ženský a mužský princíp. V čom sa líšia?

V zásade platí, že mužský princíp je aktívny/dávajúci/racionálny/realizujúci a ženský je pasívny/prijímajúci/emocionálny/intuitívny. Každý človek je „poskladaný“ z mužského aj ženského princípu, muži majú prevahu mužského princípu, ženy majú prevahu ženského princípu. Teda, aspoň by to tak malo byť v ideálnom prípade. Keď sa my ženy snažíme byť skvelé na všetkých poliach – aj v práci aj doma, je to stále o aktivite, teda o mužskom princípe. Ako bojujeme za emancipáciu, rovnoprávne postavenie s mužmi, darí sa nám to celkom dobre. Zastávame riadiace funkcie, dokážeme mužom konkurovať v racionalite i v posilňovni a nefňukať emočne na pracovisku, v pokluse navariť a postarať sa o deti, trochu sa prikrášliť a myslíme si, aké sme ideálne ženy. Ale stále je to mužský princíp. Ja nehovorím, žeby sme sa mali vzdať zamestnaní a ostať v domácnosti závislé na príjme mužov a ich svojvôli, ale hovorím, že táto doba z nás všetkých spravila veľké vychýlenie z podstaty harmónie, prechýlenie mužsko-ženského princípu. Pradávne kmene si ctili ženu a jej intuíciu – prijímajúci ženský princíp ako to smerodajné, inštrukciu od Boha, čo robiť, aby celý kmeň prežil. A muži plne dôverovali informáciám, ktoré zachytili v napojení odpočinuté, nevystresované ženy. Teda muži uspeli v love tam, kde ukázala žena, sťahovali tábor včas pred hroziacim nebezpečenstvom, pred ktorým varovala žena.V dnešnom svete by mala ženská úloha spočívať vo vytváraní harmónie v sebe a žiarením ju na svojich blízkych. Základ zdravia, šťastia, úspechu a vôbec prežitia vo vysokých vibráciach Zeme je v harmónii. Vystresovaná a unaháňaná žena to ťažko dokáže vyžiariť. A muž, ktorý má vedľa seba konkurentku mužských schopností, a nie protipól, pri ktorom by sa osviežil, nabil, otvoril láske a rytiersky nosil jej k nohám poklady sveta, sa stáva prechýlený do ženského princípu – a prijíma, necháva ženu, aby mu slúžila. Je to celé zamotané, ako žijeme v mužsko – ženských vzťahoch. Nová doba, ktorá nastupuje, má ukončiť celosvetovú vládu patriarchátu. Nie nastoliť matriarchát – to je opäť len diktát jedného z pohlaví. Nová doba má nastoliť harmóniu. A k tejto úlohe má najbližšie ženský princíp, lebo dokáže intuitívne zachytiť, čo by bolo dobré urobiť. Ženy by to mali spustiť, zadať múdry smer, cieľ správny pre všetkých, a muži by ho mali hrdinsky zrealizovať. Keď muži zadávajú cieľ, zvyčajne je za tým nezmyselné súperenie, zabíjanie, vojny, boj o moc. Aspoň história to dokazuje. Logika, rozum, ktorý je doménou mužského princípu je skvelý na riešenia: AKO NIEČO ZREALIZOVAŤ ? Ale srdce, cit, empatia, schopnosť priviesť na svet nový život a postarať sa oň je doménou ženského princípu a je skvelý na: ČO JE VÍZIA ?

Každý máme svoje vyššie JA. Ako sa s ním môžeme spojiť?

Problematika okolo vyšších JA je trošku zložitejšia. Ani nie tak na vysvetlenie, ako na pochopenie. Sú to veci, ktoré sa týkajú podstaty Stvorenia, iných dimenzií, ducha, duše, a teda narážajú na obmedzenia našej mysle. Neschopnosť pochopiť to celé je ešte umocnená rôznymi vierovyznaniami alebo vedeckým ateizmom, ktoré nedovolia iný výklad, ako ten svoj. Viete, prevratné múdrosti musíme dostávať postupne, po kvapkách. Keby ľudskej mysli bola naraz sprístupnená pravda o univerze, o tom, že všetko, čo poznala doteraz je len polopravdou alebo ilúziou, zrútila by sa. Preto si myslím, že by sa problematikou vyšších Ja mali zaoberať len tí pripravení. A prvé spojenie sa so svojím vyšším Ja odporúčam robiť pod dohľadom niekoho, kto „vidí“, čo prebieha, sám je spojený so svojimi vyššími Ja, dokáže komunikovať i s vyššími Ja iných a pomôcť v prípade problému. Tomu, kto sa cíti pripravený, môžem dať radu, aby si pre začiatok iba prial uskutočnenie spojenia so svojím vyšším Ja. A uvidí, čo sa bude diať. Možno technicky nastane to spojenie opačne – z iniciatívy vyššieho Ja. Alebo to človeka akoby náhodou dovedie ku inému človeku, ktorý mu s tým vie pomôcť. Možno ho to dovedie do Oázy harmónie… 🙂

Aký je Váš návod na šťastný život?

Dostať sa do vnútornej harmónie. Je to veľmi podobné s tým, čo sme si hovorili o princípoch fungovania 5D. To, čo sa nám akoby náhodou deje, je odrazom, toho, čo si nosíme, prežívame v sebe, či už vedome alebo nevedome. Veľa ľudí dáva veľkú moc vonkajším udalostiam a pre seba si nechávajú len reaktívny postoj na ne. Napríklad: „Budem šťastná/ý, až dostanem vysnívanú prácu, plat, ideálneho partnera…atď.“Ale kým to tak nie je, tak sa cítia smutní, nešťastní, frustrovaní, sebabičujúci sa, závistliví…a to je začarovaný kruh, z ktorého človek bez pomoci zvonka nedokáže vyskočiť. Princíp, na akom funguje šťastie, je opačný: Vytvoriť si sám v sebe šťastný mikrosvet, nezávisle od vonkajších okolností. Tešiť sa z prítomnosti, z maličkostí. A držať túto emočnú žiaru v sebe. Tá sa dostane do nášho rezonančného poľa, ktoré je okolo nás, a priťahuje podobné. Keď sme v takomto stave, dejú sa kúzelné náhody, ako reakcia na naše myšlienky. Táto zákonitosť má aj svoj názov – materializácia prianí. Princíp fungovania šťastného života je jednoduchý, horšie to býva s realizáciou. Nuž, lebo vyžarujeme aj to, čo máme v sebe potlačené, vytesnené, bolestne uložené v svaloch, mysli, orgánoch, bunkách, energetických dráhach, v podvedomí. Nestačí umelo navodiť si pocity „šťastného blázna“ a čakať na zázrak. Treba „upratať v sebe“, vyčistiť minulosť, nesprávne životné postoje, zmeniť negatívne emócie, myšlienky, o negatívnych skutkoch ani nehovoriac.
Poviem príklad: Rozvedená žena si určite prešla svojím „peklom“, väčším, či menším. Ak nemá vyčistené zo seba bolestné zážitky minulosti, a opäť zatúži po partnerskom vzťahu, riskuje opätovné sklamanie, pretože vyslala do rezonančného poľa zmätočné signály. Na vedomej úrovni: „Hľadám partnera“, a na nevedomej úrovni: „Nevera/ alkoholizmus/ hrubosť/ chlad/ odmietanie/strach z citového ublíženia…atď.“. Čo myslíte, aký typ muža pritiahne? Neverníka, alkoholika alebo sadistu? Alebo podobne „dobitého“ muža jeho ex-partnerkou, ktorý sa bude báť opäť milovať naplno a bude podozrievať novú ženu zo všetkého, čo sa jemu nepekné prihodilo vo vzťahu v minulosti? Alebo to bude zdanlivo ideálny muž, ale zadaný, aby sa nedalo vytvoriť spolu hlboký láskyplný vzťah plný vzájomnej oddanosti? Je to jedno, ktorý z vyššie menovaných nešťastníkov vyhrá jej súkromný tender, nech sa maskujú na začiatku vzťahu akokoľvek. Ona šťastná nebude. Po čase sa bude opäť trápiť vo vzťahu a zrejme sa pridá aj zlá finančná situácia a potom nalomené zdravie… To preto, lebo ona má nevyčistený podvedomý strach z opätovnej citovej blízkosti a spolužitia. Na energetickej úrovni odpudzuje to, čo si na vedomej želá.

Absolvovali ste až neuveriteľne veľa kurzov. Spomeniem len niektoré z nich: Astrológia, Reiki, Tónovanie – liečenie a sebaliečenie spevom, Geopatogénne zóny, Dornova metóda a Breussova masáž, Liečba rakoviny terapeutickými ladičkami, Čínska meridiánová masáž, Geopatogénne zóny a momentálne navštevujete Psychotronickú školu MUDr. Rosinského – Choroby z nenávisti. Čo by ste sa ešte chceli v živote naučiť?

Dúfam, že to nevyznie trúfalo, ale mám pocit nasýtenej túžby po encyklopedických znalostiach, metódach a technikách, ktoré sa doteraz používali a fungovali. Nie že by som bola vševed, ale rozumiem, ako v princípe fungujú jednotlivé alternatívne liečebné metódy. Zvolila som svoju zostavu metód tak, aby bola komplexná, dokázala riešiť akýkoľvek problém klienta, či zdravotný, energetický, emocionálny, vzťahový, pracovný, finančný, duchovný. Sú to riešenia cez všetky úrovne: TELO – MYSEĽ – DUŠA. Čo ma priťahuje, sa už nedá naučiť na certifikovaných kurzoch. Hovorí sa, že v tejto dobe sa naše telá menia z uhlíkovej formy na kremíkovú, že začnú platiť nové fyzikálne zákony, že kvantová fyzika zblíži vedu a duchovno, nielen vysvetlí princípy Božského tvorenia, ale aj nám ľuďom objasní, ako sa stať Tvorcom/spolutvorcom Univerza. A tieto informácie k nám už pomaly prenikajú, ale len čiastočne, cez zopár „zobudených“ jednotlivcov. Je treba, aby sme sa ako ľudstvo už konečne vymotali z egoizmu a pochopili význam zdieľania Dobra v Jednote. Niekde sem dopredu ma to ťahá, hľadať odpovede, čo sa deje teraz, čo je treba urobiť, čo nás čaká, aké nové pravidlá, fyzikálne a duchovné zákony budú platiť a na tomto poli získavať a používať vedomosti prospešné všetkým. Neviem to presne konkretizovať.

Ešte nám na záver prezraďte, akým mottom sa v živote riadite?

“Mať dostatok síl zmeniť to,
čo mám a musím,
mať dostatok pokory prijať to,
čo zmeniť nemôžem a nesmiem,
a mať dostatok múdrosti
rozlíšiť tie dve veci od seba,
ktorá je ktorá.”

Toto motto na mojej web stránke bolo platné pre mňa v období prerodu seba, záchrany najbližších. Je to motto aktívneho človeka, ktorý chce pomôcť, ale uvedomuje si, že nie vždy je to možné, lebo by to bolo proti slobodnej vôli druhého alebo plánu jeho duše, a nemá ešte vnútorné vedenie, ktoré mu našepkáva, kde je skutočná pravda, čo je najsprávnejšie v danej situácii. Cítim, že už skoro príde čas na zmenu môjho motta. Bude vyjadrovať stíšenie sa, ako keď sa rozbúrená morská hladina mení na hladinu horského plesa.

Ďakujem Vám za krásny a inšpiratívny rozhovor.

Viac info nájdete na http://www.oazaharmonie.sk/

9707 Zobrazené celkovo 2 Zobrazené dnes

O autorovi Zuzana Jančoková

Zuzana Jančoková
Teším sa, smejem sa, milujem a robím to, čo ma baví. Mám rada ľudí a som šťastný človek. No nebolo to vždy tak. Zdravou stravou som dosiahla okrem zdravia a energie aj duševnú pohodu. Šťastie a zdravie spolu úzko súvisia a jedno bez druhého nie je ono. Schopnosť lieciť sa máme v sebe, len jej treba uvoľniť cestu a načúvať svojmu telu. Chcela by som všetkým, ktorí v sebe cítia potrebu vo svojom živote niečo zmeniť, pomôcť cestou inšpirácie.